SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Optické počítače sú opäť o krok bližšie k realite

0
Vedcom z A*STAR Institute of Microelectronics (IME) so sídlom v Singapure sa podaril významný krok na ceste k optickej technológii integrovateľnej do kremíkových čipov. Zatiaľ čo doterajšie fotonické zariadenia tejto kategórie nedosiahli požadovanú úroveň miniaturizácie, keď majú rozmery na úrovni minimálne jedného mikrometra a nie sú tak vhodné pre integráciu do kremíkových čipov, vedcom zo Singapuru sa podarilo zostaviť optický rezonátor s podstatne menším rozmerom, iba 0,18 mikrometra.

opticky_rezonator.jpg

Optický rezonátor, v podobe štruktúry, v ktorej môže svetelný lúč cirkulovať v kruhu, zostavili vedci s využitím plazmonického efektu, pri ktorom je svetlo vedené pozdĺž kovového povrchu. Typicky sú pre konštruovanie takýchto štruktúr používané kovy ako zlato alebo striebro. Ich nevýhodou je nielen vysoká cena, ale aj nekompatibilita so súčasnými výrobnými technológiami kremíkových čipov. Singapurskí vedci preto použili namiesto týchto drahých kovov lacnejšiu meď, ktorá sa navyše pri výrobe kremíkových čipov bežne používa.

Optický rezonátor zostavili z dvoch častí, dlhého medeného vodiča a prstenca z rovnakého materiálu, ktorý je umiestnený v jeho tesnej blízkosti. Priemer prstenca súvisí s vlnovou dĺžkou svetla, ktoré možno použiť, aby bol dosiahnutý rezonančný efekt. Najmenší priemer prstenca je 180 nm a tento rozmer súčasne určil aj minimálne rozmery celého zariadenia.

Rezonančný efekt je dosahovaný pri svetle so správnou vlnovou dĺžkou, keď časť svetelného lúča počas jeho prechodu vodičom preniká do prstenca a zostáva v ňom cirkulovať. Pre vytvorenie tohto efektu sú dôležité aj ďalšie parametre prostredia, ako je napríklad správna teplota. Práve pomocou jej regulácie by sa tak vedcom mohlo v budúcnosti podariť spúšťať alebo vypínať rezonančný efekt a regulovať tak priepustnosť vodiča pre svetelný lúč. To by otvorilo cestu k využitiu tohto zariadenia v optických čipoch.


Zdroj: Phys.org 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať