CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ovládanie zariadení s doskou Arduino z Windows Phone

0
Malá,lacná apredovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť sWindows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. Svyužitím knižnice Windows Virtual Shields môžete zariadenia na báze Arduinaovládať zuniverzálnych aplikácií bežiacich na zariadeniach s Windows 10, predovšetkým na smartfónoch. Ukážeme najjednoduchší príklad, ako možno zo smartfónu zapnúť avypnúť LED diódu. Po úspešnom zapojení aodladení môžete skúsiť pomocou aplikácie Windows 10 ovládať akékoľvek zariadenie, ktoré je riadené kitom Arduino. Vývojový kit Arduino Leonardo využíva mikrokontrolér ATmega32u4 so 16 MHz kryštálom. Disponuje 20 vstupno-výstupnými portmi, zktorých sa 7 dá využiť vmóde PWM čiže impulzovej šírkovej modulácie a12 pinov ako analógové vstupy. Mikrokontrolér disponuje 32 KB (zdôrazňujeme: kilobajtov, nie megabajtov) pamäte flash, zktorých sa 4 KB dá využiť ako bootloader, 2,5 KB sériovej pamäte SRAM a1 KB pamäte EEPROM. Doska Arduino Uno má ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať