PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

P. Pellegrini: Čerpanie a kontrahovanie eurofondov výrazne akceleruje

Tlačové správy
0

Za posledných 16 mesiacov na Slovensku výrazne akceleruje kontrahovanie a čerpanie eurofondov. Kontrahovanie projektov stúplo o 137 percent z 2,079 mld. eur na 4,932 mld. eur a čerpanie finančných prostriedkov až o 594 percent. Kým k 1. júnu 2016 bolo vyčerpaných len 205,15 milióna eur, k 20. októbru tohto roka je to už 1,425 mld. eur.

Za posledný rok nastal rapídny nárast aj vo vyhlasovaní výziev. Kým 1. júna boli vyhlásené výzvy v objeme 7,984 mld. eur, k 20. októbru tohto roka to bolo už 11,46 mld. eur, čo predstavuje takmer 75 percent alokovaných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020. Taktiež sa nám podarilo dosiahnuť potvrdenie  EK  o splnení všetkých  34 ex-ante kondicionalít, teda podmienok, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť v rámci Partnerskej dohody a ktoré podmieňujú čerpanie fondov.

Na základe údajov o čerpaní k 20. 10. 2017 musí Slovenská republika do 31. decembra 2017 v rámci svojich záväzkov dočerpať ešte 185,59 miliónov eur z piatich operačných programov –

-              OP Výskum a inovácie – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 64,32 mil. eur,

-              OP Efektívna verejná správa – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 9,85 mil. eur,

-              OP Ľudské zdroje – potrebné ešte  vyčerpať z EÚ zdrojov 40,32 mil. eur,

-              Integrovaný regionálny OP – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 43,73 mil. eur,

-              OP Kvalita životného prostredia – potrebné ešte  vyčerpať z EÚ zdrojov 27,36 mil. eur.

Dva operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc už splnili minimálne hranice čerpania.

„Samotná výška kontrahovania dáva dobrý predpoklad na to, aby bol rok 2018 rokom výrazného zrýchlenia čerpania oproti predchádzajúcim rokom,“ uviedol podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Čerpanie sleduje aj Európska komisia. Podľa jej metodiky je Slovensko k 30. 6. 2017 v rámci krajín V4 v čerpaní eurofondov na druhom mieste hneď za Poľskom. Slováci z aktuálneho programového obdobia vyčerpali 12,01 percent alokovanej sumy, Poliaci o pol percenta viac. Česi zatiaľ vyčerpali 10,72 percent a Maďari len necelých 10 percent. (Štatistiky EK zahŕňajú všetky vyplatené platby z EK – počiatočné, ročné zálohové aj prvé priebežné.)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Pellegrini

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať