ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

PC REVUE plus 10/2016

0

ČLÁNKY:

Seriál: ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov  Atmel

V predošlej časti sme ukázali, ako vytvoriť  webovú stránku, uložiť na kartu SD a pomocou http servera a Arduina túto stránku zobraziť na obrazovke prehliadača. Toto všetko sme robili z určitého dôvodu – pre obmedzenú kapacitu pamäte Arduina. Už vieme, aké limity má Arduino, a takisto vieme, že webová stránka je napísaná v jazyku HTML, čo je v podstate čistý text. Napriek tomu sa môže stať, že pri dlhších kódoch narazíme na koniec pamäte. Existujú však webové stránky, ktoré obsahujú určité grafické prvky, ako sú obrázky alebo animácie, ktoré by sme do pamäte Arduina skutočne nedostali. Preto sme sa naučili vytvoriť a spustiť stránku z iného úložiska – z karty SD. Tu je hranica kapacity poriadne ďaleko a vojdú sa nám sem aj obrázky. A k tomu si pridáme ešte niečo – odkaz na inú stránku, čo je v podstate princíp hypertextu. Ako na to, to nájdete na webovej stránke nášho časopisu vrátane zdrojového textu a obrázkov.

Seriál: Programujeme pre Android 24 / Multimediálny framework

V tejto časti seriálu riešime spracovanie multimediálnych súborov/streamov pomocou API MediaPlayer (audio/video/stream player), resp. SoundPool. V prvej časti článku rozoberáme metódy triedy MediaPlayer, ktoré je vhodné (odporúčané) používať asynchrónnym spôsobom, a takisto konštatujeme, že dôležitý aspekt je pri tom sledovanie interných stavov objektu uvedenej triedy. V závere prvej časti článku opisujeme možnosti prechodu objektu triedy MediaPlayer do stavu Prepared a v stručnosti charakterizujeme základné metódy tejto triedy. V druhej časti článku opisujeme triedu SoundPool, ktorá nahráva médiá asynchrónne v samostatnom vlákne. Nakoniec charakterizujeme metódy triedy SoundPool určené na pozastavenie/spustenie/zastavenie prehrávania a metódu release(), ktorá je rovnako ako v prípade triedy MediaPlayer určená na uvoľnenie alokovaných zdrojov.

Bezpečnosť dát v systémoch CRM a ERP

Systémy CRM a ERP sú pre mnohé firmy kľúčové na ich vnútorné fungovanie a komunikáciu so zákazníkmi. Či už sa využívajúé pre potreby organizácie len okrajovo, alebo na komplexnú správu workflows, v každom prípade obsahujú citlivé informácie, ktoré by mali byť chránené.  Dáta o zákazníkoch, kontakty, interné procesy, financie a dôležité dokumenty totiž patria medzi najvýznamnejšie know-how, ktoré firmy majú. Spomeňme si napríklad na nedávny prípad úniku dát v českom T-Mobile. Niekoľko kliknutí stačilo, aby zamestnanec z interných systémov dostal databázu zákazníkov a vyniesol ju z firmy. Okrem pokuty vo výške 3,6 milióna Kč (viac ako 130 000 eur) musel mobilný operátor čeliť aj negatívnej medializácii a spätnej väzbe od zákazníkov. Podobné incidenty nie sú vo svete výnimočné, no ide o situácie, ktorým by sa dalo v predstihu zabrániť.

 

SOFTVÉR:

AdwCleaner 6.010

Program na vyhľadávanie a odstraňovanie reklamného softvéru. Stiahnite tu>>

RedCrab Calculator v6.1.1

Matematický program s celoobrazovkovým editorom vzťahov. Stiahnite tu>>

Room Arranger v9.0.1

Program na návrh rozmiestnenia bytového zariadenia a výsadby záhrady. Stiahnite tu>>

ESET Smart Security

ESET Smart Security a NOD32 Antivirus už vo verzii 8 pre 32- i 64-bitovú edíciu s platnosťou do 15. 11. 2016. Pridávame aj špeciálnu skúšobnú verziu ESET Mobile Security 2.0. Stiahnite tu>>

PC REVUE plus

Pridať komentár