ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

PC REVUE plus 6/2016

10
ČLÁNKY: Seriál: Programujeme pre Android 21 / Viacdotykové ovládanie Zámysel pripraviť článok o viacdotykovom ovládaní vznikol na základe hesla „škola hrou“, a to najmä preto, že sa v ňom venujeme jednoduchej, ale veľmi užitočnej vlastnosti (feature) systému Android. Touto vlastnosťou, resp. metódou vstupu je viacdotykové (multi-touch) ovládanie alebo aj systém gest (gestures). V úvode článku uvádzame základné informácie o tejto zaujímavej metóde interakcie používateľa so systémom. Opisujeme pojem viacdotykové ovládanie, pričom komentujeme túto špecifickú vlastnosť systému Android, ktorý rozoznáva, že používateľ sa dotýka obrazovky viacerými ukazovateľmi, a po vykonaní analýz generuje príslušné typy udalostí. V úvodnej kapitole sa ďalej venujeme elementárnym udalostiam a označovaniu ukazovateľov pomocou indexov a identifikátorov. V nasledujúcom bloku opisujeme systém autodetekcie obvyklých, resp. bežne používaných gest, ktorý je založený na mechanizme získavania informácií o dotykový ... Zobrazit Galériu
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať