CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

PC REVUE plus 7-8/2016

0

ČLÁNKY

Seriál:  Android pre profesionálov / Ukladanie a záloha údajov

V prvej kapitole uvádzame šesť základných možností ukladania údajov: 1. Zdieľané vlastnosti, 2. Interné úložisko, 3. Externé úložisko, 4. SQLite, 5. Sieťové úložisko a 6. Poskytovatelia obsahu. Ďalej pokračujeme uvedením základných faktov týkajúcich sa zdieľaných vlastností (SharedPreferences – SP). Túto kapitolu článku uzavierame uvedením detailov týkajúcich sa metód rozhrania SP.Editor. V nasledujúcej kapitole sa zaoberáme špeciálnou službou OS Android, určenou na zálohovanie údajov a nastavenie aplikácií na „cloudové“ úložisko. Uvádzame API BackupManager, ktoré žiada konkrétnu aplikáciu o údaje, ktoré sa majú zálohovať, a prenáša ich na cloudové úložisko. Aplikácia musí byť na úložisku registrovaná. V predposlednej kapitole sa venujeme praktickej realizácii – registrácii aplikácie na úložisku Android Backup Service, úprave manifestu aplikácie a definícii programového kódu tzv. zálohovacieho agenta. Článok uzatvárame uvedením postupu ručného zálohovania a obnovy údajov, ktorý využijeme počas vývoja aplikácií.

Seriál: ARDUINO / Programovanie mikrokontrolérov  Atmel

V predchádzajúcich častiach sme vytvárali webové stránky v jazyku HTML a pri niektorých sme začali narážať na priestorový limit pamäte Arduina. Aj keď má Arduino (Uno) skoro 32 kB pamäte flash a 2 kB SRAM na program a dáta, na obsiahlejšie stránky HTML to bude nedostačujúce. Existuje síce určitá možnosť použiť aj pamäť EEPROM, ale jej kapacita 1 kB tak môže trochu pomôcť pri textových stránkach, no už nie pri obrázkoch a prípadných animáciách, ktoré by sme chceli na našich stránkach používať.  Aké je riešenie? Môžeme k Arduinu pripojiť väčšiu externú pamäť alebo môžeme použiť dnes už dobre a lacno dostupnú kartu SD. A na tú uložíme našu webovú stránku vrátane obrázkov. V tejto časti sa naučíme pracovať s kartou SD, zapisovať na ňu a hlavne z nej čítať webové stránky a obrázky a tie odosielať po sieti klientom. A postup, ako na to, vrátane zdrojového textu aplikácie nájdete na webových stránkach tohto časopisu.

Seriál: Android pre začiatočníkov / Aktivita a jej životný cyklus

Väčšina aplikácií nielen pre mobilné zariadenia, ale vo všeobecnosti pozostáva z niekoľkých obrazoviek. Na platforme Android sa tieto obrazovky nazývajú Activity. V správne navrhnutej aplikácii by jednotlivé aktivity mali fungovať samostatne. Mali by mať presne definované vstupy a výstupy. Prečo? Aby bolo možné z aplikácie zavolať aktivitu inej aplikácie a používateľovi sa to bude javiť ako kontinuálny proces, ako keby aktivita inej aplikácie bola integrálnou súčasťou aktivity, z ktorej ju spustil. Aplikácie pre Android sa skladajú z viacerých navzájom nezávislých komponentov – aktivít a služieb. Operačný systém sám určuje, kedy budú vytvorené inštancie aktivít, kedy budú odsunuté na pozadie či zničené. Súčasťou článku je aj príklad, ktorý vám umožní sledovať, ako sa mení stav aktivity v aplikácii po jej spustení, zmene orientácie či iných zmenách stavu.

Seriál: Vývoj pre Windows 10 / Notifikácie

V predchádzajúcej časti sme prebrali zobrazovacie možnosti aktívnych dlaždíc. Zobrazené aktuality na týchto dlaždiciach však používateľ uvidí iba na domácej obrazovke Štart. Ak práve pracuje s niektorou aplikáciou a tá potrebuje s používateľom operatívne komunikovať, má na tento účel k dispozícii takzvané oznámenia. Fungovanie oznámení oveľa lepšie vystihuje pomenovanie v angličtine - „toast“ notification. Okno zo správou skutočne „vyskočí“ na pracovnej ploche podobne ako hrianka z hriankovača. Oznámenia zobrazujú, čo je nové v danom okamihu. Mali by sa využívať na zobrazenie správ, ktoré sú zaujímavé aj mimo kontextu aplikácie, aby aplikácia získala okamžitú pozornosť používateľa. Typický príklad je, ak príde mailová správa, nastane čas udalosti, ktorú máte nastavenú v svojom kalendári a podobne. Oznámenia sú úplne pod kontrolou používateľa, ktorý sám rozhodne, z ktorých aplikácií si želá dostávať oznámenia.

 

SOFTVÉR

PureSync v4.4

Nástroj na synchronizáciu súborov a priečinkov a na automatickú tvorbu záloh.  Stiahnite tu>>

Image Tuner 6.0

Nástroj na úpravu digitálnych fotografií. Stiahnite tu >>

SnagIt v13.0

Nástroj na ukladanie snímok pracovnej plochy, resp. jej častí do obrazového súboru na diskovom médiu. 

Windows Download stiahnite tu>>

Mac Download stiahnite tu>>

Eset Smart Security

ESET Smart Security a NOD32 Antivirus už vo verzii 8 pre 32- i 64-bitovú edíciu s platnosťou do 15. 9. 2016. Pridávame aj špeciálnu skúšobnú verziu ESET Mobile Security 2.0.  Stiahnite tu>>

 

GALÉRIA

Test: 8× chladič na procesor
Canon G7X
Panasonic TZ100
Nikon D500
Fujifilm X70
Olympus PEN-F + Olympus 17mm F1:1.8
Razer ManO´War

 

VIDEÁ

Virtuálna realita: Hype alebo skutočná revolúcia? 1. video>>

Virtuálna realita: Hype alebo skutočná revolúcia? 2. video>>

Virtuálna realita: Hype alebo skutočná revolúcia? 3. video>>

Virtuálna realita: Hype alebo skutočná revolúcia? 4. video>>

Elektrónkové zosilňovače >>

Renault Talisman 1. časť / 2. časť >>

Batérie na energetickú nezávislosť domov a domácností >>

Zobrazit Galériu
PC REVUE plus

Pridať komentár