S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr Advertisement

PC REVUE plus 7-8/2016

0
ČLÁNKY Seriál:  Android pre profesionálov / Ukladanie a záloha údajov V prvej kapitole uvádzame šesť základných možností ukladania údajov: 1. Zdieľané vlastnosti, 2. Interné úložisko, 3. Externé úložisko, 4. SQLite, 5. Sieťové úložisko a 6. Poskytovatelia obsahu. Ďalej pokračujeme uvedením základných faktov týkajúcich sa zdieľaných vlastností (SharedPreferences – SP). Túto kapitolu článku uzavierame uvedením detailov týkajúcich sa metód rozhrania SP.Editor. V nasledujúcej kapitole sa zaoberáme špeciálnou službou OS Android, určenou na zálohovanie údajov a nastavenie aplikácií na „cloudové“ úložisko. Uvádzame API BackupManager, ktoré žiada konkrétnu aplikáciu o údaje, ktoré sa majú zálohovať, a prenáša ich na cloudové úložisko. Aplikácia musí byť na úložisku registrovaná. V predposlednej kapitole sa venujeme praktickej realizácii – registrácii aplikácie na úložisku Android Backup Service, úprave manifestu aplikácie a definícii programového kódu tzv. zálohovacieho agenta. Článok uzatvá ... Zobrazit Galériu
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať