SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

PELLEGRINI: Pravidelné stretávanie odborníkov na informatizáciu

Tlačové správy
0

Odborníci na informatizáciu sa budú na Pellegriniho úrade stretávať každý týždeň.

Slovenská informatická spoločnosť, IT Asociácia Slovenska či Slovensko Digital - aj členovia týchto expertných združení sa budú na týždennej báze stretávať v pracovných skupinách na Sekcii informatizácie ÚPPVII, aby pripravili podklady pre inovatívne, reformné a rozvojové projekty eGovernmentu. Po schválení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy tak pristupuje úrad vicepremiéra k ďalším krokom, ktoré povedú k výraznému zlepšeniu stavu informatizácie spoločnosti.

„Som rád že sa nám darí plniť kroky ktoré vedú k intenzívnejšie spolupráci verejnej a odbornej sféry pri tvorbe kľúčových dokumentov,“ povedal podpredseda vlády Peter Pellegrini.

K lepšiemu nastaveniu projektov, ktoré zjednodušia život občanom a podnikateľom, či procesy úradníkov, má tiež napomôcť detailný akčný plán. Ten bude jedným z prvých výstupov skupiny odborníkov. Jeho účinky sa zároveň prejavia pri prekonávaní značného rezortizmu v eGovernmente.

Ku koncu roka sa v rámci činnosti pracovných skupín dostanú na svetlo sveta detailné stratégie v oblasti ďalšieho rozvoja vládneho cloudu, či efektívneho riadenia údajov používaných vo verejnej správe.
Všetky výsledky pracovných skupín budú po ich schválení v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy zverejnené na www.informatizacia.sk. V pláne je aj workshop, ktorý úrad pripravuje na začiatok budúceho roka.

SITA

Všetky autorove články
Pellegrini informatizacia eGovernment

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať