SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Pellegrini bojuje s byrokraciou predkladaním zákona, ktorý už platí, tvrdí SPOLU

Tlačové správy
0

V rámci novely o správnom poriadku sa má zrušiť povinnosť požadovať od podnikateľov a občanov výpis z obchodného registra, list vlastníctva, výpis z registra trestov či živnostenské oprávnenie. Podľa vznikajúcej strany SPOLU - občianska demokracia toto pravidlo už uzákonené je – v zákone o eGovernmente.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil do pripomienkového konania novelu zákona o správnom poriadku. Tá má ambíciu dosiahnuť, aby od podnikateľov a občanov nemohol štát žiadať informácie, ktorými už disponuje. Podľa expertky na dane, odvody a podnikateľské prostredie novovznikajúcej strany SPOLU - občianska demokracia Jaroslavy Lukačovičovej, toto pravidlo už uzákonené je – v zákone o eGovernmente.

Podľa zástupcov SPOLU - občianska demokracia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho sa rozhodol urobiť na prvý pohľad ústretový krok, ktorým má byť návrh novely zákona o správnom poriadku. V rámci tejto novely, ku ktorej prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, sa má zrušiť povinnosť požadovať od podnikateľov a občanov výpis z obchodného registra, list vlastníctva, výpis z registra trestov či živnostenské oprávnenie. "V dôvodovej správe sa uvádza, že je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, alebo sú im známe z ich činnosti," píše sa v stanovisku strany.

Skutočnosť, že zodpovedné inštitúcie nebudú požadovať výpis z obchodného registra či živnostenské oprávnenie však už dávno platí v rámci zákona o eGovermente. Lukačovičová považuje prijímanie takmer stostranovej novely zákona za politické divadlo. "Ak podpredseda vlády očakáva za tento návrh búrlivý potlesk podnikateľov, tak čaká márne. V paragrafe 55 tohto zákona sa píše, že orgány verejnej moci si môžu vyžiadať predmetný výpis od správcu registra, ktorý je takýto výpis povinný vydať. Úrad Petra Pellegriniho si len robí reklamu cez legislatívny proces,“ hodnotí expertka. Lukačovičová si aj priamo na Pellegriniho úrade preverila, či o tomto zákone vedia, a či si ho vykladajú správne. "Existenciu a výklad zákona o eGovernmente nám potvrdili aj telefonicky priamo na úrade podpredsedu vlády,“ dodala.

Podľa Lukačovičovej byrokracie v podaní vládnej koalície vôbec neubúda, pretože Pellegriniho úrad nekoná tam, kde by mal. Odborníčka novovznikajúcej strany SPOLU - občianska demokracia konštatuje, že oproti minulému roku pribudla podnikateľom ďalšia byrokratická povinnosť zo zákona o odpadoch. Takisto nedokázal zabrániť schváleniu vládnych návrhov zákonov na poslednej schôdzi NR SR, ktoré ustanovujú dlhšiu archiváciu účtovných dokladov, či zakladajú novú byrokratickú povinnosť zo zákona o pracovnej zdravotnej službe.

SITA

Všetky autorove články
Pellegrini

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať