SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Riešenie pre rozvojové krajiny. Pláty grafénovej biopeny jednoducho a lacno urobia aj z úplne špinavej vody pitnú

0
Inžinieri z Washingtonskej univerzity v St. Louis (WUSTL) vyvinuli biopenu na báze grafénu, ktorá môže slanú alebo znečistenú vodu premeniť na pitnú za použitia slnečného svetla. Nová technológia by mohla ponúknuť lacný a jednoduchý spôsob na poskytnutie pitnej vody v krajinách, kde sú rozsiahle vodné plochy kontaminované rozptýlenými časticami nečistôt. Biopena má dvojvrstvovú konštrukciu, skladá sa z dvoch vrstiev nanocelulózy produkovanej baktériami. Spodnú vrstvu tvorí čistá celulóza, zatiaľ čo horná vrstva obsahuje prímes oxidu grafénu, ktorý absorbuje slnečné svetlo a produkuje teplo. Ak sa plát takejto biopeny rozprestrie na vodnú hladinu, spodná vrstva vsiakne vodu ako špongia, tá sa potom vďaka slnečnému teplu odparuje z hornej vrstvy, kde zanecháva všetky nečistoty a soľ. Sladká voda sa následne kondenzuje a možno ju odčerpať a použiť. „Tento proces je veľmi jednoduchý,“ povedal Srikanth Singamaneni, profesor na WUSTL. „Všetko sa uskutočňuje v jednom kroku. Dúfame, že v kra ...
grafén bipena

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať