SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Pluralsight IQ umožňuje inžinierom vzájomne porovnávať svoje zručnosti a zbehlosti

0

Spoločnosť Pluralsight predstavila nástroj, ktorý môže uspokojiť našu prirodzenú túžbu porovnávať sa navzájom. Pluralsight IQ je navrhnutý tak, aby pomáhal vývojárom pri posudzovaní ich kompetentnosti a určovaní ich odbornosti vo vzťahu k ich kolegom.

Inžinieri podstupujúci test budú mať priradené bodové hodnotenie od 0 do 300, ako aj ukazovateľ stupňa ich odbornosti - nováčik, znalý alebo expert. Test pozostáva z 20 otázok a jeho absolvovanie  trvá asi 5 minút. Výsledný kvocient IRIS je aktualizovateľný pri zopakovaní testu.

Podnikoví manažéri môžu platiť za hlbšiu analýzu svojej firmy. Takéto informačné panely môžu byť nápomocné pri alokovaní vývojárov v rámci veľkých podnikov. Takisto umožňujú firmám určiť vlastné spôsoby vzdelávania pre interné IT tímy, ktoré pomôžu preklenúť medzery v ich zručnostiach.

Pluralsight vykonáva svoju činnosť mimo plateného on-line vzdelávania. Nepodporuje však použitie svojho benchmarkingu ako nástroja na prijímanie inžinierov. Jeho rozsiahly anonymizovaný súbor údajov umožňuje podnikom získať lepší prehľad o základných kompetenciách v rámci organizácie.

Zdroj:Techcrunch

Redakcia

Všetky autorove články
Pluralsight

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať