SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Po prvýkrát v histórii Slováci urobili za 12 mesiacov viac než 160 miliónov transakcií a minuli viac než 10 miliárd Eur

Tlačové správy
0
Podľa ročných obchodných výsledkov, ktoré uverejnila asociácia Visa Europe, minuli medziročne európski spotrebitelia o 6,53% viac ako v minulom roku. Celoeurópske útraty prostredníctvom platobných kariet Visa dosiahli 2 bilióny Eur, pričom Slovensko v raste vysoko prekonáva európsky priemer. Percento nárastu útrat v Slovenskej republike patrí medzi najvyššie v Európe - dosiahlo takmer 13% (12,8%) v celkovej hodnote 10,11 miliárd Eur, s 163 miliónmi transakcií a 2,61 miliónmi platobných kariet Visa.

Ročné výsledky Visa Europe ukazujú, že Slovensko zaznamenalo dvojciferný nárast hodnôt vo všetkých hlavných programoch a vo všetkých dôležitých ukazovateľoch ako je objem útrat, počet všetkých transakcií a počet transakcií u obchodníkov. Výsledky poukazujú na nadšenie Slovákov pre inovácie, ako aj na potenciál rastu slovenského trhu platobných kariet v budúcnosti.

Od hotovosti k bezhotovostnej spoločnosti
Slovenskí spotrebitelia menia svoje platobné návyky rýchlo a začínajú uprednostňovať transakcie v mieste predaja u obchodníkov pred výberom z bankomatov a požívaním hotovosti. Výbery z bankomatov sa znížili o 4,68%, zatiaľ čo transakcie v mieste predaja na Slovensku stúpli o 23,12%, čo je významne viac v porovnaní so susednými štátmi a európskymi výsledkami, ktoré sú na úrovni 8,65%. Znamená to, že Slováci ročne vykonajú 62,7 transakcií s kartou Visa, z toho 41 transakcií u obchodníka.

Slovenskí zákazníci urobili významný pokrok v každodennom používaní platobných kariet Visa. Nielen nadšenci noviniek, ale aj staršie generácie používajú kartu Visa na platenie. Zároveň ju používajú na platenie aj čoraz menších súm - do 20 Eur, ktoré predtým zvykli platiť v hotovosti. Tento fenomén zmeny platobných návykov je nepochybne podporený aj úspešným a hladkým uvedením a prijatím bezkontaktných a mobilných platieb. Taktiež k nemu prispel fakt, že väčšina obchodníkov na Slovensku uprednostnila minulý rok bezkontaktné karty Visa ", hovorí Marcel Gajdoš, regionálny manažér pre Českú a Slovenskú republiku spoločnosti Visa Europe.

Je to zreteľne vidieť v počte transakcií na jednu kartu, kde Slovensko s 5,57% nárastom predbehlo európsky 1,88%-ný nárast. V platbách u obchodníka je percentuálny nárast transakcií ešte vyšší, na Slovensku je to 23,12% a v celej Európe je to 8,65%.

Debetné karty Visa zvýšili svoju dominanciu na slovenskom trhu platobných kariet
Debetné karty Visa sú najpreferovanejšie karty na Slovensku ako aj v celom európskom regióne. Útraty na debetných kartách na Slovensku vzrástli o 12,87%, pričom ich celková hodnota dosiahla 9,66 miliárd Eur, čo je viac ako 90% celkovej spotreby na Visa platobných kartách v Slovenskej republike.

Výrazný nárast bol zaznamenaný aj v transakciách, vykonaných debetnými kartami v mieste predaja a to vo výške 23,37%. To opäť odzrkadľuje už spomenutý úspech bezkontaktných kariet na Slovensku, podporený členskými bankami asociácie Visa Europe. Na Slovensku už bolo vydaných viac ako 1,8 milióna bezkontaktných kariet Visa, pričom existuje ďalší potenciál rastu, keďže sa stále viac bánk zapája do platobný program bezkontaktných kariet Visa. Visa Europe v spolupráci s členskými bankami neustále rozvíja sieť bezkontaktných platobných terminálov u obchodníkov po celom Slovensku (v septembri 2013 bolo na Slovensku viac ako 14 000 bezkontaktných platobných terminálov).

Čo sa týka celej Európy, percentuálny nárast útrat na debetných kartách bol 6,52%, pričom držitelia debetnej karty spolu minuli 1,580 bilióna Eur. Nárast transakcií v mieste predaja dosiahol hodnotu 9,03%. Celkovo má Visa Europe 80% svojho podnikania v debetných kartách.

Elektronický obchod - príležitosť pre slovenských obchodníkov
Nárast platieb kartou o 46,10% v elektronickom obchode na Slovensku dokonale odráža európske trendy v míňaní on-line. Ak však vezmeme Britániu ako príklad krajiny s prosperujúcim elektronickým obchodom, kde jedna zo štyroch libier je minutých on-line, Slovensko má stále veľký potenciál pre rozvoj Množstvo štúdií preukázalo, že karty sú nielen pohodlným spôsobom platby, ale tiež vedú k zníženiu množstva nezrealizovaných nákupov a k vyšším útratám. Aj napriek tomu, elektronický obchod stále predstavuje iba okrajovú časť útrat prostredníctvom platobných kariet. Marcel Gajdoš hovorí: „Hlavnou témou nárastu elektronického obchodu bude rozšírenie siete elektronických obchodov, ktoré akceptujú karty a postupné zavádzanie 3D bezpečnostnej technológie zo strany vydavateľov kariet. Táto technológia je dostupná pre obchodníkov už niekoľko rokov. Ďalší produkt, ktorý urýchli a zjednoduší elektronické platby, bude V.me by Visa - digitálna peňaženka, ktorá už bola uvedená vo Veľkej Británii, Poľsku a Francúzsku."

Nicolas Huss, CEO Visa Europe povedal:" Stal som sa súčasťou veľmi úspešnej spoločnosti. Máme obrovský dosah - platobných kariet Visa je skoro toľko ako je obyvateľov Európy (500 miliónov kariet) a z 6,5 Eura v Európe je minuté 1 Euro prostredníctvom karty Visa."

"Je to skvelý základ, na ktorom môžeme stavať a rozvíjať naše štyri priority pre budúcnosť. Rozvinieme riešenia platobných možností ďalšej generácie, aby sme boli na pulze zavádzania nových technológií - konkrétne v oblasti digitálneho a mobilného obchodu. Budeme pracovať s jasným obchodným zameraním, ako pružná spoločnosť. Konštruktívne budeme spolupracovať s regulátormi, aby sme dospeli k vzájomne výhodným vzťahom a taktiež budeme flexibilnejšie pracovať na napĺňaní potrieb našich zákazníkov a partnerov v Európe."

"Sme členská organizácia, ktorá je zameraná na najlepšie európske riešenia pre všetkých zainteresovaných v našom štvorstrannom modeli, náš úspech je pre ekonomiku Európy prospešný, pretože elektronické platby poháňajú obchod, nahrádzajú neefektívnu a drahú hotovosť a bojujú proti šedej ekonomike. Je to dobré pre banky, vydavateľov a prijímateľov, pretože investujeme v ich mene tak, aby sme poskytovali platobné inovácie. Je to dobré pre obchodníkov a podnikateľov pretože im umožňujeme robiť obchod rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie prostredníctvom akéhokoľvek kanálu. A v neposlednom rade je to dobré pre spotrebiteľov, keďže im umožňujeme platiť jednoducho, s dôverou a bezpečne.", dodáva Nicolas Huss.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať