SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Počítačový systém porovnávajúci genetickú zhodu by mohol pomôcť pri priraďovaní darcov obličiek

0
Nový vyhodnocovací systém, porovnávajúci genetickú zhodu medzi darcami obličiek a ich prijímateľmi, by mohol pomôcť zlepšiť vyhliadky úspešnej transplantácie. Laurent Mesnard z Weill Cornell Medical College sa rozhodol preskúmať genetické pozadie transplantácie obličiek, pričom zozbieral genetické údaje od 53 párov darcov a prijímateľov obličiek. Spolu s kolegom Fabienom Campagnom z Weill Cornell Medical College vytvoril výpočtovú metódu, ktorá priradila každej zo skúmaných dvojíc číselné zhodnotenie kompatibility ich DNA. Všetkých 53 párov bolo sledovaných ešte niekoľko rokov po transplantácii, čo Mesnardovmu tímu pomohlo lepšie vyhodnotiť, do akej miery zodpovedalo počítačom priradené skóre skutočným výsledkom. Ukázalo sa, že schopnosť systému predpovedať schopnosť transplantovaných obličiek filtrovať krv bola skutočne úctyhodná. Zdroj: dx.plos.org
DNA geneticka zhoda

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať