SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Podpora viacerých okien v Androide 7.0

0
Jedna z najzaujímavejších funkcií, ktoré priniesol Android 7.0, je podpora viacerých okien. V predchádzajúcich verziách bolo zobrazovanie viacerých aplikácií podporované len používateľskými nadstavbami niektorých výrobcov s rôznymi obmedzeniami. V praxi to znamenalo, že neexistoval štandard,takže vývojári aplikácií nemohli podporu tejto črty integrovať do aplikácií. Režimy využitia viacerých okien Android 7.0 podporuje tri formy, no nie každá je dostupná na každom zariadení. Závisí to predovšetkým od veľkosti obrazovky a jej rozlíšenia. Rozdelenie obrazovky medzi dve aplikácie horizontálne alebo vertikálne, pričom pomer plochy určuje používateľ pomocou posuvnej deliacej lišty, ktorou môže pohybovať vodorovne alebo zvislo. Režim dvoch okien možno v závislosti od aktuálnej situácie na obrazovke aktivovať niekoľkými spôsobmi. Ak máte práve spustenú aplikáciu na celú obrazovku a chcete ju zmenšiť na polovicu a popri nej spustiť ďalšiu aplikáciu, stačí dlhšie pridržať androidové tlačidlo ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android multitasking

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať