SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Poskytovateľom dôveryhodných služieb sa stala NASES

Tlačové správy
0

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa stala od 1. augusta 2019 Slovenskou národnou certifikačnou autoritou (SNCA) pre poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Zodpovednosť za vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov či pečatí prevzala od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Dôveryhodné služby poskytujú občanom istotu, že pri využívaní elektronických služieb je ich identita chránená a nikto ju nemôže zneužiť. Ich poskytovateľom je od augusta NASES, ktorá sa tak stala Slovenskou národnou certifikačnou autoritou. Tento štatút doteraz patril NBÚ.

NASES donedávna poskytovala dve dôveryhodné služby, a to uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí a uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov.

„Po novom na seba preberáme zodpovednosť aj za vyhotovovanie, overovanie a validáciu elektronických pečatí a podpisov, čím sme rozšírili počet poskytovaných dôveryhodných služieb z dvoch na osem,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NASES, Peter Ďurica.

Kvalifikovaný elektronický podpis je rovnocenný vlastnoručnému podpisu a môže byť použitý pri všetkých právnych úkonoch, ktoré vyžadujú písomnú formu. Elektronická pečať funguje na rovnakom princípe ako e-podpis a má rovnaké vlastnosti. Rozdielom je, že kým elektronický podpis je určený pre fyzické osoby, elektronickú pečať využívajú právnické osoby a subjekty verejnej správy.

Zoznam poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb:

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

• Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

NASES

Všetky autorove články
autorita NASES snca sluzby doveryhodna NBU

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať