SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Práca s e-schránkami je opäť jednoduchšia

Tlačové správy
0

Inštalácia viacerých aplikácií na jedenkrát a menej preklikávania. Majitelia elektronických schránok môžu pracovať v online prostredí účinnejšie. Tento týždeň pribudla nová funkcia, ktorá umožní zmeniť existujúce oprávnenie v e-schránke na menej klikov.  

 „Po novom už existujúce oprávnenie zmeníte v  ‚Profile‘ na portáli slovensko.sk v časti ‚Zobrazenie zastupovania‘.  Kliknete na políčko ‚Upraviť‘ a môžete meniť typ a rozsah oprávnenia. Už teda nemusíte dané oprávnenie na schránku zrušiť a znova oň požiadať. V novom dizajne schránok to bude ešte jednoduchšie. Zmenu oprávnenia nastavíte priamo v schránke, a to v časti ‚Nastavenia‘, ktorá prehľadne zobrazuje zoznam oprávnených osôb s prístupom k danej schránke, “ vysvetľuje Andrea Janotová, riaditeľka sekcie prevádzky aplikácií. Starý systém totiž pri akejkoľvek zmene nastavenia prístupu užívateľa nútil zrušiť osobe oprávnenie a následne bolo potrebné pridať  oprávnenia nanovo.

O úspešnom výsledku zmeny oprávnenia vám bude do prijatých správ zaslané potvrdenie o  zastupovaní. Rovnaké potvrdenie o zmene zastupovania bude zaslané aj do elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorej bolo zastupovanie zmenené.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sa neustále snaží užívateľom e-schránok zjednodušovať celkovú e-komunikáciu. Okrem zlepšenia správy oprávnení nastalo zjednodušenie napríklad aj v inštalácii podpisových aplikácii, kedy štyri aplikácie nainštalujete v jednom kroku. Ďalšie zmeny čakajú elektronické schránky postupne. V júli je pripravený nový dizajn, ktorý so sebou postupne prinesie ďalšie výhody. Do konca septembra plánuje NASES sprístupniť napríklad preposielanie správ na e-mail alebo hromadné označovanie správ a prácu s nimi.

Čo je v e-komunikácii jednoduchšie:
máj 2016
- Jednoduchší prístup k elektronickým službám na portáli www.slovensko.sk – radené podľa životných situácií
júl 2016 -  Na portáli slovensko.sk boli zverejnené nové inštruktážne videá k elektronickým schránkam
november 2016 - automatické rozpoznanie softvéru – už nemusíte vedieť, ktorú verziu softvéru máte, systém to automaticky vyrieši za vás
máj 2017 - zjednodušenie inštalovania a aktualizácia aplikácií na vytvorenie elektronického podpisuu
jún 2017 – zjednodušenie správy oprávnení priamo vo svojej e-schránke
júl 2017 – nový dizajn e-schránok

NASES

Všetky autorove články
e-schranky

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať