SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Pracovný trh zdravotnej starostlivosti okamžite potrebuje zručnosti umelej inteligencie

Tlačové správy
0

Nedávna správa organizácie EIT Health a spoločnosti McKinsey & Company „Transformácia zdravotnej starostlivosti pomocou umelej inteligencie: Dôsledky pre pracovnú silu a organizácie‟ odhalila naliehavú potrebu prilákať, vzdelávať a trénovať generáciu zdravotníckych pracovníkov vzdelaných v oblasti dát a zároveň zvyšovať kvalifikáciu súčasnej pracovnej sily, ak chceme plne využiť transformačný potenciál umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI).

Globálna ekonomika môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2030 vytvoriť 40 miliónov nových pracovných miest v zdravotníckom sektore, ale dovtedy bude na svete chýbať 9,9 miliónov lekárov, sestričiek a pôrodných asistentiek.[1] Podľa správy EIT Health a spoločnosti McKinsey & Company má umelá inteligencia potenciál spôsobiť prevrat v zdravotnej starostlivosti, pretože podporuje lepšie výsledky, skúsenosti pacientov a prístup k službám zdravotnej starostlivosti a zároveň zlepšuje produktivitu a účinnosť jej poskytovania. Správa uvádza, že základné digitálne zručnosti, biomedicínska a dátová veda, analýza údajov a základy genomiky budú rozhodujúcim činiteľom, ak majú AI a strojové učenie preniknúť do služieb zdravotnej starostlivosti a podporovať pracovnú silu v zdravotníctve.

Nová správa, ktorú pripravili EIT Health a spoločnosť McKinsey & Company, rezonuje v Európskom programe v oblasti zručností, ktorý predložila Európska komisia 1. júla, aby sa zlepšila udržateľná konkurencieschopnosť, odolnosť a zabezpečenie sociálnej spravodlivosti pre všetkých. Podľa tohto programu v súčasnosti 85 % pracovných miest vyžaduje určitú úroveň digitálnej gramotnosti, pričom v roku 2019 len 56 % dospelých malo aspoň základné digitálne zručnosti. V období od roku 2005 do 2016 bolo 40 % nových pracovných miest v digitálne náročných odvetviach. Pretože Európa sa vydáva na cestu k uzdraveniu, potreba zlepšiť a prispôsobiť zručnosti je veľká - a to rezonuje v správe EIT Health a spoločnosti McKinsey & Company, aby sa podporili aplikácie riešení AI v zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto správy budú rozhodujúcim činiteľom základné digitálne zručnosti, biomedicínska a dátová veda, analýza údajov a základy genomiky, ak majú AI a strojové učenie preniknúť do zdravotníckych služieb.

„Tieto predmety sa len zriedka systematicky učili naprieč všetkými tradičnými klinickými vedami. A tak to nie je vina súčasnej pracovnej sily v zdravotníctve, že jednoducho nie je pripravená na prijatie AI. Sme v popredí inovácií v zdravotníctve v Európe a vidíme vytváranie rastúceho počtu hmatateľných, pôsobivých a vzrušujúcich riešení AI. Musíme však spojiť generáciu nových technológií, ktoré môžu zmierniť určitý tlak na zdravotnícke služby, so schopnosťou integrovať ich do poskytovania starostlivosti. Teraz je ten správny čas na odstránenie medzier, aby Európa nezaostala pri uplatňovaní AI,“ povedal Jorge Fernández García, riaditeľ pre inovácie v EIT Health a spoluautor správy.

Tieto údaje hovoria sami za seba. Nedávna Letná škola HelloAIRIS zameraná na AI v zdravotnej starostlivosti, ktorú organizovali GE Healthcare, Leitat a Kráľovský inštitút technológií zo Štokholmu KTH v spolupráci s EIT Health, zaznamenala len tento rok 900 žiadateľov. Nakoniec vybrali 400 účastníkov, ktorí sa zúčastnili na tomto jedinečnom online kurze. Hlavným cieľom tohto kurzu je zapojiť talenty z regiónov strednej, východnej alebo južnej Európy a vybudovať komunitu nindžov v AI vybavených zručnosťami potrebnými v budúcnosti a certifikátom EIT Health, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

„Naše skúsenosti pri práci so startupmi v rozvíjajúcich sa regiónoch ukázali, že je tu obrovská potreba odborníkov na zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie gramotnosti v oblasti digitálneho zdravia. Tento letný online kurz, ktorý sme pripravili s významným zapojením našich partnerov, je ďalším dôkazom, že AI je zručnosťou budúcnosti. Dopyt po tomto kurze bol vyšší, ako sme očakávali,“ povedala Monika Tothová, manažérka programu EIT Health InnoStars RIS.

Ktorí zdravotnícki pracovníci najviac potrebujú AI?

V súčasnosti sa používa AI hlavne v diagnostike. Ale podľa prieskumu EIT Health a spoločnosti McKinsey & Company, ktorý zahŕňal prieskum 175 ľudí v prvej línii poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozhovory so 62 riadiacimi pracovníkmi, v priebehu najbližších 5-10 rokov zdravotnícki pracovníci očakávajú, že na čelo zoznamu uplatňovania AI sa dostane klinické rozhodovanie.

Autori správy zdôrazňujú, že potrebujeme nielen prilákať, trénovať a udržať si viac zdravotníckych pracovníkov, ale potrebujeme aj zabezpečiť, aby sa ich čas využil tam, kde poskytuje najväčšiu hodnotu - pri starostlivosti o pacientov. Podpora rozsiahleho zavádzania a škálovania AI by mohla pomôcť zmierniť nedostatky kapacity zdrojov v súčasnosti aj v budúcnosti. Na základe automatizácie by umelá inteligencia mohla spôsobiť prevrat v zdravotnej starostlivosti: môže zlepšiť každodenný život lekárov, pretože ich energia sa bude dať preorientovať na pacientov, menej času strávia administratívnymi úlohami a viac priamym poskytovaním starostlivosti. Napríklad zabezpečením procesov a administratívy majú riešenia AI potenciál uvoľniť až minimálne 20 percent času rádiológov, čo im umožní zamerať sa viac na obsah obrazov a potom na spôsob práce s pacientmi a klinickými tímami, čím sa ďalej prispôsobuje a zlepšuje starostlivosť. AI môže zlepšiť rýchlosť diagnostiky a v niektorých prípadoch aj jej presnosť. V roku 2015 algoritmy porazili ľudí pri vizuálnom rozpoznávaní v súťaži vo vizuálnom rozpoznávaní objektov v obraze ImageNet Challenge, pričom zlepšili mieru chybovosti 28 percent z roku 2010 na 2,2 percenta v roku 2017, v porovnaní s mierou chybovosti človeka na úrovni 5 percent[2]. Stále viac riešení založených na AI prichádza z rozvíjajúcej sa Európy.

Brainscan, startup z Poľska, využíva umelú inteligenciu na zlepšenie efektívnosti interpretácií CT snímok mozgu integráciou nástrojov na klasifikáciu, lokalizáciu a porovnávanie zmien patológie mozgu do rádiologického pracovného procesu. Ďalším úspešným príkladom využitia AI je taliansky startup podporovaný organizáciou EIT Health PatchAi - prvá kognitívna platforma na zhromažďovanie a prediktívnu analýzu údajov uvádzaných pacientmi v klinických skúšaniach so začleneným virtuálnym asistentom s podporou AI napodobňujúcim ľudské empatické rozhovory s cieľom zapojiť a motivovať pacientov a zvýšiť dodržiavanie požiadaviek protokolu. V Maďarsku sa vyvinulo riešenie InSimu, ktoré umožňuje lekárom, študentom medicíny a zdravotníkom cvičiť postupy na virtuálnych pacientoch a diagnostikovať situáciu v takmer reálnom živote. V maďarskej spoločnosti Sineko sa zameriavajú na revolučné zmeny v medzinárodnej telerádiológii, keď vyvíjajú softvér GRAID na preklad rádiologických správ. V Portugalsku iLof, víťaz programu EIT Health Jumpstarter 2019 a Wild Card 2019, vytvoril cloudovú knižnicu optických odtlačkov prstov založenú na fotonike a AI, ktorá poskytuje neinvazívne sledovanie, screening a stratifikáciu na objavenie liekov, prispôsobenú potrebám každého klinického skúšania.

„Umelá inteligencia má hlavnú úlohu pri formovaní budúcnosti zdravotnej starostlivosti. V Innovlab Startup centre DT IT Solutions Slovakia spolu s EIT Health neprestajne pracujeme na pomoci a podpore mladých talentov, ktoré vyvíjajú inovácie v zdravotnej starostlivosti, vrátane riešení založených na AI. Úprimne veríme, že liečba a diagnóza môžu byť s pomocou AI presnejšie, účinnejšie a cielenejšie. Je to tiež otázka udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti,“ povedal Milan Varga RIS HUB manažér Slovensko.

Za kľúčovú potrebu označili okrem vyššej kvalifikácie aj lepšie zapojenie zdravotníckych pracovníkov do počiatočných štádií rozvoja AI. V súčasnosti 44 % opýtaných vybraných pre svoj záujem o inovácie zdravotnej starostlivosti a AI sa nikdy nezapojilo do vývoja alebo nasadzovania riešenia AI.

AI má obrovský potenciál zlepšovať produktivitu a účinnosť zdravotných systémov a zlepšiť ich udržateľnosť. Ešte dôležitejšie je však to, že má potenciál poskytnúť pacientom lepšie zdravotné výsledky. Môže to zabezpečiť viacerými spôsobmi - od umožnenia väčšieho množstva preventívnej starostlivosti až po viac času, ktorý môžu lekári priamo tráviť poskytovaním starostlivosti pacientom. Táto spoločná správa ponúka usmernenie pre riadiacich pracovníkov, ako definovať ich úroveň snahy o AI a rozvíjať a implementovať správny prístup pre svoju organizáciu alebo zdravotný systém,“ povedala Dr. Angela Spatharouová, partnerka v spoločnosti McKinsey & Company a spoluautorka správy.

Počas rozhovorov s riadiacimi pracovníkmi sa zdôraznila nutná potreba vývoja a rozširovania odbornej prípravy a tiež návrh, aby národné zdravotnícke systémy spolupracovali so zdravotníckymi pracovníkmi, s akademickou obcou a s priemyslom, aby podporili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä tých, ktorí nie sú dostatočne veľkí na to, aby takéto programy prinášali sami. Zdôraznila sa aj dôležitosť zabezpečenia, aby bola AI etická, transparentná a dôveryhodná. Správu doplnili makroekonomické analýzy Budúcnosť práce pre Európske systémy zdravotnej starostlivosti z prác McKinsey Global Institute (MGI).

Celú správu nájdete tu: https://eithealth.eu/our-impact/our-reports/


[1] Globálna stratégia v oblasti ľudských zdrojov pre zabezpečenie zdravia: Workforce 2030, World Health Organization, 2016, https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/
[2] S. Dodge and L. Karam, „Understanding how image quality affects deep neural networks‟, International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), 2016 (Medzinárodná konferencia o kvalite skúseností s multimédiami) http://image-net.org/challenges/LSVRC/2010/results; http://image-net.org/challenges/LSVRC/2017/results

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať