SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Prechádzame na online vyučovanie

1

S postupným rozširovaním nového koronavírusu školy a univerzity zatvárajú svoje brány a presúvajú sa na online vyučovanie. Tento prechod prišiel náhle, nebolo času pripraviť sa naň. Čo by teda mali učitelia urobiť, aby to pre študentov bolo čo najefektívnejšie?

Zverejnite online svoje prípravy na hodinu. Je zrejmé, že v triede ste sa nespoliehali len na tieto podklady, ale ak ste s nimi pracovali, je to jednoduché riešenie. Zdieľajte odkaz na videá súvisiace s danou témou. 

Vytvorte vlastné videá a publikujte ich online. Možno sa vám tento postup zapáči a budete ho používať aj v budúcnosti.

Použite online platformu na stretnutia. Nie je to síce také ako osobné stretnutie, ale môžete aspoň udržať obojsmernú komunikáciu.

Zadajte mimotriedny projekt. Študenti by mohli využiť tento čas na vykonanie niektorých meraní doma, prípadne na uskutočnenie jednoduchých laboratórnych cvičení.

Zadajte zábavnú domácu úlohu. Napríklad fyzika ponúka na to veľa možností.

Bude to fungovať tak isto ako v skutočnej triede? Pravdepodobne nie. No pozrime sa aj na lepšiu stránku. Prečo by sme vysvetľovanie látky nemohli vložiť do videa? Nemuseli by ste tak opakovať každý rok to isté. Napokon všetkým študentom ani nemusí vyhovovať forma tradičných prednášok.

A čo skúšanie? Existujú online testy. Niektoré systémy na správu obsahu majú testovací režim, ktorý zamkne prehliadač, aby študenti nemohli používať iné webové stránky. Samozrejme, ak chce študent podvádzať, môže použiť telefón. No možno si poradiť aj tu. Napríklad klásť otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť pomocou internetového vyhľadávania. Prípadne by ste mohli dať študentom riešenie s chybou a požiadať ich, aby ju našli a opravili.

Môžete takisto požiadať študentov, aby vytvorili video o riešení problémov a potom ho odovzdali. V podstate ich tak staviate do roly učiteľa. A najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť, je skúsiť to naučiť iných. Dá sa takto nájsť veľa kreatívnych postupov, ktoré bude možné používať aj po návrate do tried.

Ak to bude fungovať a dokážeme robiť všetky tieto veci online, mali by sme to zachovať. Vzdelávanie by tak bolo prístupnejšie pre širšiu škálu študentov.

Niekoľko tipov na online vyučovanie

Je rozdiel medzi bežným návrhom online kurzu a plánovaním narýchlo za takýchto bezprecedentných okolností. Ako majú učitelia postupovať, keď pracujú na tom, aby za týždeň mohli prejsť na online kurzy? Ako sa zmení skúsenosť študentov?

Cieľom nie je navrhnúť dokonalý online kurz, ale zabezpečiť čo najväčšiu kontinuitu výučby a poskytovať vzdelávanie na diaľku. Vyžaduje si to presunutie študijných materiálov online a použitie iných nástrojov, napríklad telefonických konferencií. Kľúčom je efektívne komunikovať so študentmi a zapájať ich do vyučovania. Dôležitá bude flexibilita na oboch stranách. Pomôže aj stanovenie realistických očakávaní, trpezlivosť a porozumenie.

Ako sa dá upraviť vyučovanie v laboratóriách a ateliéroch? Prispôsobenie týchto typov hodín bude pravdepodobne jedna z najväčších výziev. Učitelia však môžu byť veľmi kreatívni. Budú používať synchrónne webové konferencie; iní môžu používať video na demonštrovanie postupu. Potom nechajú študentov vytvoriť video, aby preukázali, že to zvládli. 

Vyučujúci môže usporiadať tzv. synchrónny kurz (t. j. hodinu, ktorá sa odohráva v reálnom čase). Synchrónne aktivity sú uskutočniteľné napriek geografickej vzdialenosti, no treba ich dobre naplánovať. Existuje však aj veľa asynchrónnych možností, ako sú diskusné fóra, ktoré umožňujú študentom vzájomne komunikovať a zúčastňovať sa na kurze.

Čo môžu vyučujúci urobiť, aby pomohli študentom bez dobrého prístupu k internetu? Očakáva sa, že veľa študentov bude používať mobilné zariadenia, preto sa odporúča používanie takých nástrojov výučby, ktoré majú menšie požiadavky na kapacitu internetu. Rovnako tak treba upraviť očakávania, termíny, časové rámce a ponúknuť kompromisy tým, ktorí majú obmedzený prístup k technike aj internetu.

Dôležité v tejto núdzovej situácii je urobiť veci jednoduchými, použiteľnými a prístupnými pre všetkých študentov. Teraz nie je čas budovať niečo zložité alebo ťažko naučiteľné. Vstupujeme na nepreskúmanú pôdu, takže sa treba vyzbrojiť trpezlivosťou a snažiť sa robiť to najlepšie v týchto ťažkých podmienkach. Treba sa spojiť so školami, ktoré už učili online, môžu byť jedným z vašich najlepších zdrojov.

Ľudia by mali pamätať na to, že s každým problémom sa spája aj príležitosť – príležitosť na inováciu. Príležitosť na rast a rozvoj (a budovanie nových zručností), na sebareflexiu. 

Zdroj: www.wired.com/, pittwire.pitt.edu

 

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Online vyučovanie reakcia na: Prechádzame na online vyučovanie

28.4.2020 10:04
Ale oni si myslia že každý má doma počítač alebo notebook a tým čo nemajú tak som zvedavý ako to budú riešiť
Reagovať

Pridať komentár