SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Vzdelávací obsah a služby

9
Na krízovú situáciu zareagovali viaceré spoločnosti, IT firmy aj vydavateľstvá, ale takisto umelci, knižnice a kníhkupectvá. Poskytli svoje služby, sprístupnili e-knihy zadarmo, umelci čítajú deťom rozprávky alebo hrajú krátke motivačné divadielka pre malé deti. Učitelia, rodičia a deti tak môžu v období karantény bezplatne využívať viacero nástrojov, pracovných listov alebo aplikácií. Aj tak však učitelia riešia základnú otázku, akými cestami dostať k žiakom učivo, ako ich vyskúšať, overiť si domáce úlohy, ako získať známky. Pre žiakov to je obrovská príležitosť zažiť vo vyučovaní novú skúsenosť. Základný nástroj pre veľkú časť škôl je ­EduPage. Na tejto platforme beží mnoho slovenských škôl. Využívajú ju učitelia, žiaci i rodičia. Aby sa mohol žiak do systému zapojiť, škola mu pridelí vstupné heslo. V rámci EduPage posielajú učitelia žiakom učivo vo formáte Word, PDF, prezentácie, zvukové i video odkazy, vedú triednu knihu. Deti si tam okrem toho nájdu ­rozvrh hodín, rodičia vidia ... Zobrazit Galériu
homeoffice