TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Vzdelávací obsah a služby

9

Na krízovú situáciu zareagovali viaceré spoločnosti, IT firmy aj vydavateľstvá, ale takisto umelci, knižnice a kníhkupectvá. Poskytli svoje služby, sprístupnili e-knihy zadarmo, umelci čítajú deťom rozprávky alebo hrajú krátke motivačné divadielka pre malé deti.

Učitelia, rodičia a deti tak môžu v období karantény bezplatne využívať viacero nástrojov, pracovných listov alebo aplikácií. Aj tak však učitelia riešia základnú otázku, akými cestami dostať k žiakom učivo, ako ich vyskúšať, overiť si domáce úlohy, ako získať známky. Pre žiakov to je obrovská príležitosť zažiť vo vyučovaní novú skúsenosť.

Základný nástroj pre veľkú časť škôl je ­EduPage. Na tejto platforme beží mnoho slovenských škôl. Využívajú ju učitelia, žiaci i rodičia. Aby sa mohol žiak do systému zapojiť, škola mu pridelí vstupné heslo. V rámci EduPage posielajú učitelia žiakom učivo vo formáte Word, PDF, prezentácie, zvukové i video odkazy, vedú triednu knihu. Deti si tam okrem toho nájdu ­rozvrh hodín, rodičia vidia známky svojich detí v e-žiackej knižke, dochádzku a môžu touto cestou aj ospravedlňovať absenciu svojich detí.

Učitelia sú národ vynaliezaví a už pár hodín po zatvorení škôl začali vznikať rôzne učiteľské iniciatívy, napríklad na Facebooku vznikla skupina Zavretá škola – ako učiť doma, zahŕňajúca učiteľov, rodičov a rôznych nadšencov, v ktorej môžu rodičia i učitelia nájsť rôzne tipy na výučbu detí alebo rady, ako zaujímavo stráviť voľné chvíle. Pridávajú svoje skúsenosti, odkazy na zaujímavé aktivity, rozprávky, múzeá, dobre spracované učivo alebo osvedčené digitálne nástroje. Je rozdelená pekne systematicky do kategórií: materská škola, 1. stupeň, 2. stupeň, stredná škola. A potom praktické kategórie: Webinár (ponúka pomoc najmä pre učiteľov angličtiny a nemčiny), Technická podpora pre učiteľov, Ponúkam pomoc a Iné tipy.


FB skupina Zavretá škola

Ak abstrahujeme od nekonečnej diskusie rodičia verzus učitelia na tému veľa učenia a úloh, pretože plnenie školských zadaní, písomky a množstvo času stráveného učením zaťažuje rodičov najmä s viacerými deťmi, venovať sa môžeme len čisto obsahovej náplni a technickej podpore takéhoto e-learningu.

Ďalšia facebooková skupina Veda pre rodiny chce pomôcť rodičom presvedčiť svoje ratolesti, že aj fyzika, matematika či chémia môžu byť zábavné, a to dokonca pre celé rodiny.

Zručnejší učitelia dokážu vytvorené videá zavesiť na vlastný kanál YouTube a žiakom posielať len odkazy na učivo. To je cesta, ako nepreťažovať sieť a míňať dáta. Na spoločné videohovory sa využívajú aj u nás najrozšírenejšie komunikačné nástroje Zoom, Skype, WhatsApp, Messenger či Google Duo. Ak abstrahujeme od niektorých profesionálnych platforiem, určených na firemné videokonferencie, učitelia hľadajú rozličné cesty, ako sa so svojimi žiakmi spojiť. Jedna pani učiteľka sama priznala, že z digitálnych nástrojov vie používať asi iba Facebook, a tak ho využila. Zo žiakov vytvorila skupiny, každá trieda je samostatná skupina. Zaregistrovala ich a vylúčila verejnosť. Môže s nimi cez Messenger viesť spoločné videohovory, jednotlivo ich skúšať, posielať im zadania, kontrolovať úlohy.

IT firmy pomáhajú

Viaceré IT firmy zareagovali na súčasnú ­situáciu a ponúkajú na pomoc vzdelávaniu svoje produkty.

Sli.do (https://www.sli.do/): interaktívnejšie hodiny počas učenia na diaľku pre všetkých učiteľov zadarmo

•​ Interaktívna škola: na portáli www.alfbook.sk a www.alfik.sk

•​ Microsoft: školy môžu bezplatne využívať MicrosoftTeams (https://teams.microsoft.com/start)

•​ Cisco: poskytuje na pomoc školám, ktoré chcú uskutočňovať výučbu na diaľku, platformu Webex (https://cart.webex.com/sign-up-webex); licencia je na 90 dní zadarmo, t. j. do konca školského roka

•​ E-učebnice (https://www.e-ucebnice.sk/): elektronické učebnice predstavujú súbor spracovaných tém, často ich ponúkajú aj komerčné e-shopy, napríklad e-ucebnice.sk ponúka niekoľko učebníc biológie pre 2. stupeň ZŠ, bezplatne sa k e-učebniciam dá dostať aj na portáli eaktovka.sk

•​ Poskytovateľ aplikácie WocaBee na učenie sa cudzích slovíčok ju sprístupnil na obdobie zatvorených škôl zadarmo na WocaBee (www.wocabee.app). Je to aplikácia na učenie sa cudzích slovíčok a prevádzkovateľ ju zadarmo sprístupnil na obdobie zatvorených škôl

•​ Fenomény sveta (https://bit.ly/2UcH578) tiež sprístupnilo počas nútenej prestávky vo vyučovaní bezplatne svoj obsah pre učiteľov, žiakov a ich rodičov. Treba mať len AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu.

•​ Kozmix (https://moj.kozmix.sk/) je vzdelávací portál, ktorý ponúka rovnaký AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu na odomknutie zábavne spracovaného vyučovacieho obsahu pre prvý stupeň.

Ďalšie iniciatívy

•​ Vydavateľstvo INFRA Slovakia (http://www. kafomet-eshop.sk/category/na-stiahnutie/323) poskytlo bezplatne pracovné listy pre škôlkarov a školákov 1. až 4. ročníka ZŠ.

•​ Vydavateľstvo Taktik (https://www.taktik.sk/) sprístupnilo svoje interaktívne pracovné zošity po zadaní hesla TAKTIKNADOMA pre všetky ročníky ZŠ.

•​ Zadarmo sú aj učebnice informatiky Akadémie Alexandra (https://www.akademia­alexandra.sk/moodle/) pre 5. až 8. ročník ZŠ.

•​ Precvičovanie slovenčiny online nájdete naportáli Vieme po slovensky (https://www.viemeposlovensky.sk/).

•​ Portál bezkriedy.sk (https://www.bezkriedy.sk/metodici.php) v každom predmete a ročníku vytvoril sekciu Linky na domáce učenie. K 34 000 učebným materiálom tak doteraz pribudlo vyše 2500 odkazov na zdroje voľne prístupné na internete.

•​ Zábavné bezplatné precvičovanie matematiky pre všetky ročníky ZŠ poskytuje portál Matika In (https://www.matika.in/sk/).

•​ Portál Lepšia geografia (https://lepsiageografia.sk/) ponúka zadarmo svoj vzdelávací obsah pre všetkých.

•​ Skauti v rámci kampane Skautujem doma pripravili voľný programový modul pre menšie deti Úspech džungle (https://www.skauting.sk/).

•​ Komenského inštitút (https://komenskehoinstitut.sk) organizuje denné bezplatné inšpiratívne ­webináre pre učiteľov vždy o 17:00. Konkrétne nápady, ako vyučovať online a nezahltiť rodičov.

Ministerstvo školstva

Nový minister školstva spustil nový portál pre učiteľov, rodičov aj žiakov Učíme na diaľku (https://ucimenadialku.sk/), prinášajúceho informácie, metodické pokyny, spôsoby komunikácie pre učiteľov či odporúčania pre vysoké školy. Tam budú sústredené všetky informácie o online vzdelávaní počas koronakrízy. Pripravujú ho viacerí aktívni učitelia či združenia.

Na jednom mieste tak budú rôzne občianske iniciatívy, webináre, aplikácie a stránky, ktoré budú mať učitelia k dispozícii.

Na svojej stránke zverejnilo ministerstvo školstva (https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/) zatiaľ niekoľko zdrojov na pomoc dištančnému vzdelávaniu. Jeden z nich je vzdelávacia ­platforma Viki (https://viki.iedu.sk/landing). Ide o centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu pod správou ministerstva školstva, na ktorom učitelia nájdu všeličo od spracovaných prírodovedných predmetov po elektrotechnické laboratórium. Viki je prístupné aj ako mobilná aplikácia pre Android i iOS. V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ho ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT ­akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk) sú od 18. marca 2020 sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.

Školy, ktoré majú prístupové licencie do systému elektronického testovania eTest http://www.etest.sk/, môžu aktuálne využívať jeho modul na tzv. učiteľské testovanie. Učitelia z týchto vyše 1600 škôl majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov alebo si môžu tvoriť vlastné testy.

Je smutné, že tieto oficiálne, štátom platené projekty za tisícky eur učitelia doteraz využívali len málo. Sťažujú sa, že buď sú obsahovo ne­úplné, alebo používateľsky katastrofálne nepraktické, nepoužiteľné.

Zahraničné zdroje

• Rôzne zaujímavé učebné materiály spracovali učitelia aj v aplikácii Learningapps https:// learningapps.org/4213156. Sú v rozličných jazykoch, nám je asi najbližšia čeština, ale využiť sa dajú aj nemecké či anglické projekty.

• Na tvorbu malých školských projektov v rôznych online dostupných webových apliká­ciách je praktické využiť prezentácie v prostredí Story Maps, ktoré umožňujú prepájať ľudí, polohu či údaje pomocou interaktívnych máp https://storymap.knightlab.com/

 

Zobrazit Galériu
homeoffice

9 komentárov

não funciona reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

13.8.2022 16:08
post interessante
_________________
apostas de hip hop - <a href="https://kazinoo.site/190.html">Casa de apostas do restaurante Kursk</a>, Não consigo retirar dinheiro da 1xbet Não recebo um código de confirmação
Reagovať

Legal + pelo post reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

13.8.2022 00:08
muito bom
_________________
problema com o servidor phonbet - <a href="https://kazinoslot.site/338.html">apostas desportivas online 1xbet coloque uma aposta</a>, bookmaker all-bet
Reagovať

Obrigado pelo post reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

24.7.2022 10:07
Obrigado, +
_________________
jogos em casas de apostas - <a href="https://pinup34.site/244.html">como você pode ganhar constantemente no escritório da casa de apostas</a>, bk zenith courts
Reagovať

Круто, давно искал reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

27.12.2021 06:12
Спасибо за пост
_________________
1xbet ?шін промокодты ?алай а?ысыз алу?а болады - <a href="http://kz.moneyongame.site">хард рок казинолы? x картасы</a> - bk leon на?ты сайт айнасы ж?мыс істейді
Reagovať

Круто + за пост reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

25.12.2021 00:12
Спасибо, давно искал
_________________
букмекерлік ке?селермен алмасу - <a href="http://kz.onlinecasinogambling.site">а?ылсыз жемістер слотын тіркеусіз тегін ойна?ыз</a> - эксклюзивті ставкаларлар
Reagovať

спасибо интересное чтиво reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

13.12.2021 16:12
Годнота спасибо
_________________
аладдин ойын автоматтары тегін ойнайды - <a href="http://kz.delat-stavki-sport.site">спортты? ставкаларлар тіркеу кезінде а?ша береді</a> - желілік лигада?ы ставкаларлар
Reagovať

Супер давно искал reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

13.12.2021 10:12
не работает
_________________
фора ставкаларлары - <a href="http://kz.bkinfo97.online">джойказинолы? онлайн-казинолы?</a> - букмекерлік ке?се М?скеудегі мекен-жай?а ж?гінеді
Reagovať

+ за пост reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

18.2.2021 09:02
Спасибо за пост
_________________
<a href="https://ua.onlinebestrealmoneygames.xyz/kiev-rabota-oficianty-kazino/">Киев работа официанты казино</a>
Reagovať

Интересный пост reakcia na: Vzdelávací obsah a služby

18.2.2021 02:02
ничего особенного
_________________
<a href="https://ua.onlinebestrealmoneygames.xyz/bezdepozitnye-bonusy-v-kazino-v-ukraine-2/">Бездепозитные бонусы в казино в украине</a>
Reagovať

Pridať komentár