SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Prečo je učenie budúcnosť práce

0
Výkonnosť celých organizácií často závisí od toho, či sa dokážu adaptovať na rýchle zmeny vo svete informačných technológií. Väčšina firiem však má problém s tým, aby jej zamestnanci držali krok s najnovšími technológiami a získavali stále nové zručnosti. Pretože technológie stále zrýchľujú tempo zmien, neustále učenie sa stáva dôležitejším než kedykoľvek predtým. Pre firmy, ktoré chcú, aby si ich zamestnanci neprestajne osvojovali nové zručnosti, je nevyhnutným predpokladom presadzovanie kultúry učenia v rámci organizácie. Veľa ľudí má pocit, že len čo získajú titul (alebo aj dva), urobili všetko pre to, aby si našli a udržali prácu. Ak to aj niekedy bola pravda (o čom sa dá pochybovať), dnes to tak rozhodne nie je. Realita je taká, že na postup v akejkoľvek kariére sa ľudia musia neustále učiť a prispôsobovať sa ustavične sa meniacim požiadavkám. Hoci celoživotné vzdelávanie nie je nový koncept, akosi sme sa stále nezžili s tým, že učiť sa musíme od detstva do konca života. Preto ...

forbes.com

Všetky autorove články