PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Prečo je učenie budúcnosť práce

0

Výkonnosť celých organizácií často závisí od toho, či sa dokážu adaptovať na rýchle zmeny vo svete informačných technológií. Väčšina firiem však má problém s tým, aby jej zamestnanci držali krok s najnovšími technológiami a získavali stále nové zručnosti.

Pretože technológie stále zrýchľujú tempo zmien, neustále učenie sa stáva dôležitejším než kedykoľvek predtým. Pre firmy, ktoré chcú, aby si ich zamestnanci neprestajne osvojovali nové zručnosti, je nevyhnutným predpokladom presadzovanie kultúry učenia v rámci organizácie.

Veľa ľudí má pocit, že len čo získajú titul (alebo aj dva), urobili všetko pre to, aby si našli a udržali prácu. Ak to aj niekedy bola pravda (o čom sa dá pochybovať), dnes to tak rozhodne nie je. Realita je taká, že na postup v akejkoľvek kariére sa ľudia musia neustále učiť a prispôsobovať sa ustavične sa meniacim požiadavkám.

Hoci celoživotné vzdelávanie nie je nový koncept, akosi sme sa stále nezžili s tým, že učiť sa musíme od detstva do konca života. Preto treba kultúru učenia zakoreniť v základoch podnikania. Vedúci pracovníci na všetkých úrovniach organizácie musia zabezpečiť, aby zamestnanci nielen mali zdroje na získanie nových zručností, ale aby boli aktívne povzbudzovaní, aby tieto zdroje využívali. Zamerať sa treba na zručnosti, ktoré ľudia potrebujú, aby sa úspešne adaptovali na rýchle zmeny a posuny.

Prednedávnom sa ľudia obávali, že roboty a umelá inteligencia ich oberú o prácu. Teraz sa k týmto obavám pridalo aj ochorenie COVID-19. Pandémia spôsobila, že mnoho ľudí stratilo zamestnanie. Všetky tieto zmeny spôsobili, že agilita je naším atribútom číslo jeden v zamestnaní, a pretlačili online vzdelávanie do hlavného prúdu. Ukázalo sa, že vzdelávanie musí byť flexibilné, prístupné a globálne. Pre organizácie je to významná príležitosť povzbudiť svoje tímy na zvyšovanie kvalifikácie. Spoločnosti sa musia zamerať na pochopenie toho, ako ľudia reagujú na zmeny, a poskytnúť im nástroje potrebné na doplnenie nových schopností, či už ide o aklimatizovanie na prácu na diaľku, alebo osvojenie nového programovacieho jazyka či softvérového programu.

Budúcnosť učenia však nesúvisí len s budúcnosťou práce, zmeny sa dotknú aj spôsobu učenia a vzdelávania. Pandémia COVID-19 drasticky zmenila svet vzdelávania, mnoho škôl zaviedlo nové postupy dištančného a online vzdelávania. Možno očakávať, že online učenie sa stane trvalou súčasťou vyučovania – či už v školskej triede, alebo kancelárii. Tento zmiešaný model učenia a práce môže viesť k zmysluplným zmenám, bude mať vplyv na budovanie skutočnej kultúry učenia sa v organizácii.

Zdroj: forbes.com

 

forbes.com

Všetky autorove články

Pridať komentár