PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Prelomové riešenie na získania čistého zdroja energie pre celú planétu

2

Spinout spoločnosť MIT sa snaží využiť röntgenové žiarenie na roztavenie horniny a premenu uhoľných a plynových elektrární na hlboké geotermálne vrty, čím sa elektrárne na fosílne palivá premenia na ekologicky čisté. Myšlienka pochádza od výskumného inžiniera z Centra pre plazmovú vedu a jadrovú syntézu MIT Paula Woskova. Ten sa posledných 14 rokov venoval vývoju metódy, ktorá môže v priebehu  desiatich rokov uviesť do prevádzky odstavenú uhoľnú elektráreň, a to úplne bez emisií uhlíka.

Túto metódu chce komercializovať spoločnosť Quaise Energy a podľa tlačovej správy  by mohla fungovať takmer v každej uhoľnej a plynovej elektrárni na našej planéte. V podstate má spoločnosť v úmysle odparením dostatočného množstva horniny vytvoriť najhlbšie vrty na svete a zachytávať geotermálnu energiu v dostatočnom rozsahu na uspokojenie energetických potrieb ľudstva na milióny rokov. V posledných desaťročiach sa geotermálnej energii venovalo málo pozornosti, pretože jej získavanie nie je jednoduché.

Geotermálne zariadenia existujú len v regiónoch, kde to okolnosti umožňujú, a to v relatívne malej hĺbke okolo 120 metrov. Od určitej hĺbky sa konvenčné vrty stávajú nepraktickými, pretože hlbšia zemská kôra je čoraz teplejšia a tvrdšia, takže mechanické vrtáky sa extrémne opotrebúvajú. Novým riešením by mohlo byť zariadenie vyžarujúce mikrovlny s názvom gyrotron. Vŕtacie systémy Quaise sa opierajú o toto zariadenie, ktoré sa už desaťročia využíva vo výskume napríklad na také účely, ako je ohrev materiálu pri experimentoch s jadrovou fúziou.

Spoločnosť si stanovila ambiciózny cieľ využiť energiu z pilotného vrtu do roku 2026. Woskov dostal nápad použiť gyrotronové lúče na odparovanie hornín po tom, ako ich dlhé roky používal pri experimentoch s jadrovou fúziou a vykonal testy, pri ktorých odstreľoval menšie skalné útvary vlnami z malého gyrotronu. Vtedy sa do hry zapojil Quaise, ktorý získal od ministerstva energetiky finančné prostriedky na rozšírenie Woskovových testov pomocou väčšieho gyrotronu.

Vrtná platforma poháňaná gyrotronom spoločnosti Quaise vypaľuje vrty cez horniny, čo umožňuje prístup k hlbokému geotermálnemu teplu bez potreby komplikovaného hĺbkového zariadenia. Dokončenie zariadenia je naplánované do konca roka a Quaise chce pomocou väčšieho stroja odpariť desaťkrát hlbší vrt, ako boli Woskovove laboratórne pokusy. Spoločnosť dúfa, že koncom budúceho roka začne odparovať horninu pri terénnych testoch a do roku 2026 bude získavať energiu z pilotných geotermálnych vrtov s teplotou horniny až 500 °C. Potom chce začať využívať túto technológiu v uhoľných a plynových elektrárňach.

Podľa vyjadrenia spoločnosti to pôjde rýchlo, pretože základná technológia v podobe gyrotronov je už komerčne dostupná, aj keď sa tieto zatiadenia nikdy nepoužívali 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Sú však skonštruované tak, aby boli funkčné dlhý čas. Keď Quaise urobí svoje zariadenie na vŕtanie pomocou milimetrových vĺn kompatibilným s existujúcou infraštruktúrou vrtných súprav, bude môcť využiť globálnu pracovnú silu z ropného a plynárenského priemyslu, ktorá môže ľahko preorientovať svoje zručnosti na úplne bezuhlíkový zdroj energie.

Zdroj: interestingengineering.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

2 komentáre

Vrt MM vlnami reakcia na: Prelomové riešenie na získania čistého zdroja energie pre celú planétu

3.7.2022 06:07
Poznáme rôzne vrty v rôznych objektoch. Počnúc telesnými dutinami napr..Pred pár rokmi som postrehol v telke akýchsi našich slovákov ,čo vŕtali plážou,o kvetnanskeho motor mal zasa záujem šuplík pentagónu. Plné supliky vynálezov sa otvárajú účelovo, podľa toho ,kde je práve stolovanie výrobkov globálnej vojenskej lobby,a zabíjanie a upravovanie preživších na poberanie výrobkov ešte silnejšej branže-farmakologickejj...
Reagovať

RE: oni ťa len trochu cínknu, aby si ochorel a hneď platíš farma firmám, stačí že z teba majú mesačne 20€ reakcia na: Vrt MM vlnami

7.7.2022 20:07
farma firmy zabíjajú zdravie
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať