SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Premárnený potenciál: 30 % kancelárskych pracovníkov sa vyhýba používaniu rechnológií

Tlačové správy
0

V ére digitálnej transformácie sú kancelárie zaplavené mnohými technológiami, ktoré by mali zefektívniť riešenie rutinných úkonov. No zďaleka nie všetky technológie sú ľahko pochopiteľné alebo použiteľné bez školenia, čo so sebou podľa výskumu spoločnosti Sharp pre európske podniky prináša vážne dôsledky. Mnoho kancelárskych pracovníkov sa komplikovaným technológiám vyhýba, alebo predstiera ich poruchu, aby ich nemuseli využívať. Produktívna práca? V žiadnom prípade.

Jedna tretina (30 percent) oslovených kancelárskych pracovníkov radšej problém obchádza úplne a komplikované kancelárske technológie skrátka nepoužíva vôbec. 39 percent radšej používa vlastné zariadenie a používateľsky prívetivejšie nástroje, ako sú smartfóny alebo notebooky, pretože sa ľahšie používajú. Tretina kancelárskych pracovníkov (26 percent) sa priznalo, že predstiera poruchu zariadenia, aby ho nemuseli používať.

Prieskum odhalil nedostatok skúseností obzvlášť v oblasti digitálnych technológií, kde napríklad iba 31 % osôb uvádza, že sa cítia pohodlne pri organizácii online konferenčného hovoru.

Viac než polovica (54 %) oslovených je presvedčená, že by ich práca bola omnoho jednoduchšia v prípade dostupnosti novších technológií.  Ďalších 46 % respondentov priznáva, že by dali vyššiu prioritu zdieľaniu informácií s kolegami v iných oddeleniach, ak by neexistovali technické prekážky.

Profesor Dr. Sascha Stowasser, riaditeľ nemeckého Inštitútu pre aplikované pracovné vedy, ponúkol podnikom svoje rady:  - Ak si prajeme naskočiť na vlak digitalizácie, musíme venovať pozornosť trojici dôležitých vecí: Po prvé: Načúvajte zamestnancom. Ak sa technológia nevyužíva masovo a zmysluplným spôsobom, potom bezpochyby vyžaduje ďalšie vysvetlenie. Po druhé: Ponúkajte ďalšiu prípravu. Zamestnanci musia čeliť nemalému množstvu nových technológií, a to obzvlášť v čase digitalizácie. Ale ďalšia príprava a celoživotné učenie môžu strach z používania nových technológií odstrániť. A po tretie: Menej je niekedy viac.  Používateľská príručka by nemala byť dizertačnou prácou.  Technológia, ktorú každodenne používame v kancelárii, musí byť intuitívna a musí našu bežnú prax zefektívňovať, nie vytvárať prácu navyše.

- V ideálnom prípade by technológie každodenne používané v kancelárii mali byť celkom zrozumiteľné a nemali by vyžadovať žiadne ďalšie vysvetlenia alebo dokonca školenia. - doplňuje Alexandr Stočes, Product Manager, Sharp Electronics CEE.  - Technológie by mali pomáhať, nie prekážať, a riešenia musia byť navrhnuté so zameraním na používateľov. Spoločnosti si skrátka nemôžu dovoliť strácať toľko produktívneho potenciálu.

Sharp vytvoril bezplatnú príručku, obsahujúcu odporúčania od Dr. Saschy Stowassera, týkajúce sa zlepšenia produktivity na pracovisku. Príručka je k dispozícii na adrese www.sharp.sk/unlock

Sharp

Všetky autorove články
Sharp

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať