HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Prieskum: Výdavky na digitálne iniciatívy narastú v priebehu dvoch rokov o 50 %

Prieskumy trhu
0

Že sa CIO v Európe, ale aj na strednom východe a v Afrike (región EMEA), zapájajú do digitálneho biznisu, dokazujú výsledky prieskumu Gartner 2017 CIO Agenda. Organizácia plnej polovice z nich sú aktívne zapojené v digitálnom ekosystéme * a 65 % oslovuje nováčikov s cieľom získať kľúčové digitálne technológie, zručnosti a znalosti. Do prieskumu, ktorého sa zúčastnilo celkovo 2 598 CIO z 93 krajín, sa zapojilo aj 753 IT riaditeľov z regiónu EMEA.

„CIO v regióne očakávajú, že ich podnikové rozpočty na IT narastú v roku 2017 v priemere o 1,4% ** - to je najmenší nárast zo všetkých sledovaných regiónov sveta - avšak výdavky na digitalizácie v EMEA rastú,“ hovorí viceprezident Gartneru pre výskum Andy Rowsell-Jones. „CIO v EMEA teraz vydávajú na digitálne iniciatívy 19  % svojich rozpočtov, tento podiel by mal v roku 2018 narásť o polovicu - na 29 %. Jedná sa predovšetkým o výdavky na digitálny marketing a digitálne predajné kanály, pokročilú analytiku, IoT, riešenie digitálnej bezpečnosti a tiež obchodné algoritmy a učiace sa stroje. “

Vzostup digitálnych ekosystémov
„Digitalizácia dospieva, a tak je pravdepodobné, že organizácie, ktoré investujú do digitálneho biznisu, sa stanú súčasťou digitálneho ekosystému,“ vysvetľuje Rowsell-Jones. „Mnohé z nich bude musieť opustiť tradičné obchodné modely založené na lineárnych hodnotových reťazcoch, kde obchodujú s dobre známymi partnermi a preorientovať sa na dynamickejšie prepojené digitálne ekosystémy. S tým súvisí aj očakávaný nárast počtu digitálnych partnerov, s ktorými spolupracujú zo súčasného priemeru 63 na 127 v roku 2018.“

Ekosystémy podporujú obchodné modely umožňujúce dosiahnuť oveľa vyššiu výkonnosť, než je tomu v prípade firiem operujúcich samostatne. „CIO v EMEA jasne chápu, že zvýšením počtu partnerov vo vlastnom ekosystéme zväčší dosah svojej spoločnosti aj tvorbu pridanej hodnoty,“ dodáva Rowsell-Jones.

Digitalizácia je najvyššou biznis prioritou roka 2017 pre 28 % CIO v Európe - je to najviac zo všetkých regiónov, v severnej Amerike ide o 11 %, 21 % v latinskej Amerike a 22 % v Ázijsko-Pacifickom regióne.

„CIO v regióne EMEA sa v oblasti digitalizácie zameriavajú predovšetkým na iniciatívy ako je Priemysel 4.0, akčný plán európskeho eGovernmentu, pomerne sofistikované finančné technológie a postupujúcej digitalizácii riešení a služieb v sektoroch ako je doprava, logistika a maloobchod,“ vysvetľuje Rowsell-Jones.

Z technologického hľadiska zostávajú hlavnými investíciami BI a analytika, čo zodpovedá aj hlavným biznis prioritám pre rok 2017.

Rastie miera využívania bimodálneho IT
Zavádzanie stratégie bimodálneho IT hrá pri zvyšovaní digitálnej výkonnosti obrovský význam. Zatiaľ čo v roku 2015 tento postup pri riadení IT využívalo 39 % opýtaných, v tomto roku stúpol podiel na 41 %. Medzi hlavné prínosy bimodálneho IT patrí podľa 64 % respondentov zblíženie biznisu a IT a podľa 52 % zlepšenie vnímania IT.

Najväčším problémom zostáva nedostatok odborníkov
Pre CIO, ktorých organizácie sú súčasťou širších digitálnych ekosystémov, je najčastejším problémom zohnať správne ľudí. „Dvadsať šesť percent respondentov z regiónu EMEA, teda o deväť percentuálnych bodov viac ako pred rokom, považuje hľadanie vhodných odborníkov za najväčšiu prekážku vo svojej práci,“ upozorňuje Rowsell-Jones a vysvetľuje, že najväčší nedostatok špecialistov pretrváva v oblasti informačnej analýzy a digitálneho biznisu : „Niektoré organizácie sa preorientovali na oblasť softvérového vývoja a čelia tak tomu, že nemajú dostatok času na nájdenie, najímanie a udržanie odborníkov. 59 percent plánovania v tejto oblasti je v horizonte kratšom ako rok, čo znamená, že firmy, ktoré čelia najväčším problémom s nedostatkom odborníkov, zrejme neplánovali s dostatočným predstihom. “

Redakcia

Všetky autorove články
prieskum

Pridať komentár