SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Programujeme s pomocou AI

0
Modely generatívnej AI typu LLM (Large Language Model) napríklad ChatGPT, Google Bard a ďalšie dokážu generovať nielen texty v prirodzenom jazyku, ale aj zdrojové kódy prakticky vo všetkých programovacích jazykoch. V súčasnosti tieto modely dosahujú úroveň pokročelejšieho juniorného programátora. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Nástroje generatívnej AI môžu jednak pomôcť skúseným programátorom s rutinnými blokmi kódu, prípadne môžu vytvoriť jednoduchšie aplikácie pre neprogramátorov. Napríklad pre vedcov, ktorí potrebujú spracovať, alebo analyzovať údaje, alebo pomocou vývojových dosiek s mikrokontrolérmi riadiť nejaký experiment. Alebo pre analytikov, ktorí potrebujú spracovať, analyzovať, či vizualizovať údaje neštandardným spôsobom. Pred sprístupnením týchto nástrojov by vedci, alebo analytici potrebovali mat v tíme programátora, alebo by museli túto úlohu zadať externej firme, alebo freelancerovi. Analytici sa s podobnou situáciou už v minulosti pravdepodobne stretli. Spočia ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať