SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Prvá detská online univerzita na Slovensku: 12 mesiacov, 54 prednášok, 800 nadšených absolventov

Tlačové správy
0

Detská Univerzita Komenského každoročne dokazuje, že deti majú o štúdium a získavanie nových zaujímavých poznatkov záujem aj v lete. Keďže je však ich záujem vyšší ako kapacita, a pre mnohé deti je štúdium v Bratislave nedostupné, zapojila sa do unikátneho vzdelávacieho projektu spoločnosť DATALAN. Slovenský líder v oblasti informačných technológií prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb.

800 študentov už má „online“ diplom

Aktuálne štartujeme 7. ročník DUK online a už je prihlásených 150 detí. Pre vysoký záujem tento rok predlžujeme možnosť prihlásiť sa až do 31.7., aby to stihli aj deti, ku ktorým sa informácia o online štúdiu dostane neskôr. Výhodou online štúdia je, že je kapacitne a priestorovo neobmedzené – stačí mať počítač, tablet alebo mobil s internetom a chuť vzdelávať sa. Deti môžu študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, z prázdnin u starých rodičov, či priamo z pláže.
Aj tento rok na ne čaká 9 zaujímavých prednášok, ktoré budú zverejňované každý utorok od 11. júla na stránke www.dukonline.sk Po prednáške deti cez online formulár vyplnia skúšobný test. Diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online získajú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 6 z 9 testov. Výhodou tiež je, že prednášky a testy sú dostupné počas týždňa zverejnenia stále, takže môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť.
Do letnej univerzity sa každoročne hlásia stovky detí, a vďaka skutočne zaujímavým, inšpiratívnym, ale aj zábavným a prekvapivým prednáškam  využijú prázdniny naplno a v septembri prídu do školy nabití novými cennými informáciami.
Prihlasovací formulár a program štúdia nájdete na www.dukonline.sk

„Ako dokazuje prax, študenti dnes už vyžadujú moderné formy vzdelávania a prispôsobenie prístupu k poznatkom aj kontaktu s vyučujúcimi novým trendom, ako sú smartfóny, informácie prístupné na jeden klik a online komunikácia, ktoré už bežne využívajú vo svojom živote. Spoločnosť DATALAN aj prostredníctvom DUK Online ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu.“
Marek Paščák, CEO DATALAN
garant online projektu

Ako Detská online univerzita funguje

  1. Podľa podmienok DUK je štúdium určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov.
  2. So študentmi bude online komunikovať DUK online koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku k štúdiu, prednáškam či profesorom.
  3. Online vy­učo­va­nie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a ab­sol­vo­vať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet.
  4. Celé štúdium prebieha na www.dukonline.sk: študentom je tu každý týždeň v utorok prístupné video a prepis z aktuálnej prednášky.
  5. Aktuálny 7. ročník 2016 štartuje 11. júla prvou prednáškou a končí 5. septembra poslednou – deviatou prednáškou.
  6. Ku každej prednáške DATALAN pripravuje onli­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­denti doz­vedia pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.
  7. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu musia úspešne zvládnuť aspoň 6 z 9 testov. Diplomy budú úspešným študentom zaslané 13. septembra.

Prečo študovať online

Prázdninový vzdelávací projekt ako prvý na Slovensku sprístupnil deťom online formou prednášky špičkových univerzitných profesorov. Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoducho cez počítač, tablet, či smartfón mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín – deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, sprostredkujeme im zaujímavosti z oblastí ako sú právo, financie, či psychológia, a cez počítač sa zoznámia s najlepšími profesormi – tento rok dokonca aj s profesorom z Oxfordu. Vďaka neobmedzenému prístupu k množstvu cenných informácií nastúpia v septembri do školy o niečo bohatšie.

Počet „diaľkových“ študentov každoročne stúpa a aj tento rok sa aktívne prihlasujú deti z celého Slovenska, ale napr. aj Švajčiarska. V minulých rokoch sa prihlásili deti žijúce v Čechách, Francúzsku, či Austrálii.
Na online štúdiu je kapacita neobmedzená, takže pre všetky štúdiachtivé deti budú opäť pripravené nielen online prednášky, ale aj vedomostné kvízy a atraktívne súťaže. Výhodou je pre ne, že môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť, môžu si „prednášku“ vziať so sebou na pláž, a nové vedomosti si hneď priamo otestovať v online kvíze.

A navyše: ani tento rok nebude chýbať špeciálny IT workshop, na ktorom deťom predstavíme technológie budúcnosti a ukážeme, ako byť v bezpečí v digitálnom svete. Zúčastniť sa ho môžu v prípade záujmu aj študenti online štúdia.

Z reakcií detských študentov

„Rôzne zaujímavosti a informácie v prednáškach ma úplne pohltili.“
Terezka z Bratislavy

„Pri mori som prednášky pozerala cez mobil a tablet, a teraz po prázdninách nosím spolužiakom prednášky aj do školy.“
Veronika zo Zemianskych Kostolian

„Každý prednášajúci niečím zaujal. Mňa aj tým, že viem, že sú to ʼveľkí dospeláciʻ, pracujúci vo svojich profesiách s maximálnym nasadením a napriek tomu prispôsobili výklad nám, deťom.“
Amálka z Bratislavy

„Najprv som nebol nadšený, že ma mamina prihlásila, no po prvej prednáške som sa už nevedel dočkať ďalšej.“
Nico z Pezinka

„Netušila som, že takéto online štúdium ma tak chytí za srdce.“
Natálka z Nových Zámkov

BONUS

IT workshop DUK - Technológie budúcnosti
SI V DIGITÁLNOM SVETE V BEZPEČÍ?
Organizátor: DATALAN

21.- 22.8.2017 v Divadle Aréna Bratislava

Všetci sme čoraz viac online, na sociálnych sieťach a vo virtuálnej realite. Digitálny svet vám otvára nové atraktívne možnosti, technológie uľahčujú život a robia ho zábavnejším. Ste však pripravení aj na nástrahy, ktoré na nás medzi jednotkami a nulami číhajú? Na webe je dnes naozaj všetko – informácie, ale aj riziká. Naši bezpečnostní experti deťom preto ukážu, aké zlo dokáže napáchať verejná wifi a pár informácií z nášho online profilu v nesprávnych rukách, aké ľahké, ale zároveň nebezpečné môže byť hacknutie mobilu, a ako nám vedia poškodiť vírusy aj ľudia, ak sa v kyberpriestore dostatočne nechránime...

DATALAN

Všetky autorove články
univerzita DATALAN

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať