CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Python / 6. časť

0
Súbory V čase, keď pracujeme so spusteným programom (runtime), sú všetky naše údaje uložené v pamäti počítača (RAM), ktorej obsah je po ukončení vykonávania programu, resp. pri vypnutí počítača, zmazaný. Ak chceme spracúvané údaje uchovať na budúce využite, musíme ich uložiť do súborov (files). O správu súborov sa stará súborový podsystém operačného systému. Ten súbory organizuje v adresárovej (directory) štruktúre, pričom na adresovanie konkrétnej zložky alebo súboru používa cesty (paths). Objekt, s ktorým pracujeme pri manipulácii so súbormi, nazývame tzv. držadlom (handle). Pri vytváraní handle určujeme, či chceme súbor otvoriť na čítanie ‘r‘, zápis ‘w‘ alebo doplnenie ‘a‘. Obsah súboru môžeme čítať/zapisovať buď riadok po riadku, alebo ako jeden celok. Otvorenie neexistujúceho súboru na čítanie vedie k chybe. Pri zápise do súboru, ktorý neexistuje, sa vytvorí nový súbor. Existujúci súbor sa prepíše (na zápis musíme mať, samozrejme, príslušné práva). # Zápis písmen A B C do súbor ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať