SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

HP predstavuje iniciatívy na pomoc partnerom a zákazníkom

Tlačové správy
0

Spoločnosť HP oznamuje širokú škálu iniciatív, ktoré si kladú za cieľ pomôcť celosvetovej komunite obchodných partnerov účinným spôsobom zvládnuť prevádzkové a finančné problémy súvisiace s nákazou COVID-19. Okrem rôznych možností financovania pre koncových zákazníkov bude spoločnosť HP ponúkať krátkodobé stimuly (podľa špecifík jednotlivých trhov), ktoré pomôžu predajným partnerom riešiť rozmanité potreby a vysporiadať sa s ťažkosťami v oblasti prevádzky a financií kvôli epidémii COVID-19. Ponuky sa budú líšiť podľa geografickej polohy a závisia od spôsobilosti partnera.1

Okrem toho spoločnost HP nasadila programy stimulov s paušálnou sadzbou a uvoľnila kompenzačné modely, čo prináša vyššiu flexibilitu, linearitu a predĺžené lehoty na zasielanie výkazov a marektingových dokladov1. Konkrétne zmeny odovzdajú obchodným partnerom tímy jednotlivých trhov a krajín.

„Ako celosvetová spoločnosť chápeme význam globálnych činností s lokálnou realizáciou. Namiesto univerzálneho postupu volíme prístup podľa jedinečnej, vyvíjajúcej sa dynamiky na úrovni jednotlivých trhov a krajín, v závislosti na mnohých faktoroch," povedal Christoph Schell, obchodný riaditeľ spoločnosti HP Inc. "Máme dostatočné zázemie, aby sme zaistili kontinuitu našich obchodných činností aj za tých najnáročnějších okolností. Sme vďační za to, že môžeme zo svojej pozície ponúkať pomoc a podporu partnerom a zákazníkom, ktorých si veľmi vážíme.“

Spolupráca so skupinou HP Integrated Financial Solutions pre koncových zákazníkov

Spoločne s finančnými partnermi ponúka teraz skupina Integrated Financial Solutions spoločnosti HP celý rad možností financovania a životného cyklu produktov, vrátane odkladu, resp. zníženia platieb až do roku 2021, krátkodobých prenájmov a hotovostnej podpory pre zariadenia HP vo vlastníctve zákazníkov prostredníctvom spätného prenájmu pri predaji1.

Oprávnení zákazníci môžu previesť existujúce pracovné prostriedky vo svojom vlastníctve na platobné riešenia alebo získať technológie, ktoré bezprostredne potrebujú, s obmedzením splátok v roku 2020, čo zníži ich nároky na cash flow1. Zákazníci môžu tiež využiť odložených splátok alebo sa zaregistrovať do programu prenájmu počítačov, ktorý je k dispozícii pri zmluvách na vybavenie po dobu 12 mesiacov. Po 12 mesiacoch možno prenájom predĺžiť, alebo zariadenia zakúpiť, alebo vrátiť na modernizáciu1.

Bezplatná virtuálna podpora v oblasti kyberbezpečnosti

Spoločnosť HP spustila podporný bezpečnostný program, ktorý rieši potenciálne riziká v oblasti kyberbezpečnosti u tých, ktorí pracujú alebo študujú z domova. Okrem tipov a online poradenstva ponúka spoločnosť HP zadarmo zákaznícke webináre venované bezpečnému nastaveniu home office.

Spoločnost HP bude až do 30. septembra 2020 ponúkať zadarmo svoju službu HP Sure Click Pro, ktorá pomáha chrániť používateľov pred hrozbami súvisiacimi s internetom, e-mailom a dokumentami. HP Sure Click Pro rozširuje existujúci produkt HP Sure Click o dodatočné funkcie, napríklad úpravy dokumentov typu Word a Excel v izolovanom kontajneri. Táto ponuka bude k dispozícii pre všetky počítače so systémom Windows 10, od spoločnosti HP aj od iných výrobcov.

„Úprimne povedané, vo svete obrátenom hore nohami kvôli koronavírusu nemohlo uvedenie týchto bezpečnostných riešení prísť v lepšej chvíli," povedal Patrick Moorhead zo spoločnosti Moor Insights & Strategy. "Viac ľudí ako kedykoľvek predtým musí pracovať doma a tieto zariadenia mimo podnikovej siete musia byť plne zabezpečené, ako keby boli v kancelárii. Aj keď sa jedného dňa veci viac menej vrátia do normálneho stavu, je jasné, že pracovníci sú každým rokom mobilnejší.“

Robustné virtuálne školenia a platformy pre angažovanosť

Univerzita HP chce partnerom poskytnúť zručnosti a vedomosti potrebné pre optimalizáciu tržieb a zabezpečenie firiem do budúcnosti. Preto ponúka na vyžiadanie internetové školenia v rôznych odboroch, napríklad výučbu predajných zručností, produktové školenia a najvýznamnejšie certifikácie v celom odvetví. Partneri sa môžu prihlásiť do prispôsobených online digitálnych vzdelávacích kanálov, navrhnutých s ohľadom na ich špecifické priority.

Spoločnosť HP presunula všetky akcie vo fiškálnom roku 2020 (koniec 31. októbra 2020) do virtuálnych modelov spolupráce, kde bude priebežným, organizovaným spôsobom prinášať správy, informácie a príležitosti ku kontaktu, s využitím interných aj externých spolupracovníkov. Okrem toho presunula model angažovanosti zákazníkov do robustnej online platformy so širokým tématickým záberom, napríklad v oblasti kancelárskej tlače, bezpečnosti, riešenia mobility a služieb HP.

Nepretržitá zákaznická podpora

Kvôli zvýšenému dopytu po zákazníckej podpore vyškolila spoločnosť HP svojich zástupcov, aby zvládali niekoľko línií požiadaviek súčasne. Zabezpečila pracovníkom prístup k potrebným technológiám z domova a využíva možnosti chatu, sociálnych sietí aj webovej podpory. Zákazníkom odporúčame pri riešení problémov v prvom rade používať virtuálneho agenta, ako doplnok k špecifickým informáciám pre COVID-19 zverejnených na webovej stránke podpory HP.

HP Inc.

Všetky autorove články
HP iniciativa pomoc zakaznik

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať