CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Python, 2. časť

0
Programovanie programu Programovaním vo vybratom programovacom jazyku rozumieme zápis výrazov v súlade s jasne definovanými pravidlami a stanovenou štruktúrou. Výrazy sa skladajú zo základných elementov (tokens), medzi ktoré patria čísla, slová, špeciálne znaky a operátory (symboly), výkonné prvky (statements) a kľúčové slová (keywords). Štruktúra programu definovaná programovacím jazykom stanovuje spôsob usporiadania výrazov. Preklad alebo interpretácia programu sa vykonáva pomocou tzv. syntaktickej analýzy (parsing), pri ktorej analyzátor (parser) sleduje stanovenú štruktúru, v rámci ktorej identifikuje jednotlivé výrazy a ich základné elementy. Odstraňovanie chýb a komentáre Je samozrejmé, že pri programovaní vznikajú chyby (bugs). Na to, aby sme napísali funkčný program, musíme všetky vzniknuté chyby vyriešiť (debugging). Programovaním sa teda nerozumie iba riešenie problémov, ale aj odstraňovanie chýb, ktoré pri programovaní vznikajú. Rozoznávame tri základné skupiny chýb: 1. ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať