SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Python: Django III / 22. časť

0
Posledné dve časti seriálu sme venovali teórii a informáciám, ktoré sa týkali tých najpodstatnejších detailov tvorby webových aplikácií s využitím frameworku Django. V tejto časti sa vrhneme na praktickú prípravu aplikácie, a to riadne zostra. Projekt Už vieme, že nový projekt Django vytvoríme pomocou príkazu django-admin startproject. V aktuálnej pracovnej zložke dôjde k vytvoreniu štruktúry, ktorá bude obsahovať všetky zložky a súbory patriace novému projektu. Naše súbory teda nevkladáme do klasickej zložky root webového servera (najčastejšie /var/www), ale pracujeme v úplne odlišnom pracovnom priestore. Ten je určený na vývoj (development) a server, ktorý spustíme príkazom python3 manage.py runserver, je takisto určený prioritne na vývoj. Dev-server sa správa tak, že pri akejkoľvek zmene zdrojového kódu, automaticky obnovuje (reloads) svoj výstup, pričom reštart servera je potrebný iba v niektorých prípadoch (napr. pridanie nového súboru). Aplikácia Novú aplikáciu vytvoríme pom ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať