SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Python – 14. časť Dash

0
Touto časťou seriálu síce nadviažeme na predošlé články, ale diametrálne zmeníme prístup k tvorbe vzorovej aplikácie. Aj naďalej sa budeme venovať grafickej reprezentácii údajov prostredníctvom webových stránok. Budeme pracovať na štvrtej verzii aplikácie, ktorej úloha ostáva nezmenená, a síce bude slúžiť na zobrazenie technických parametrov áut vo forme grafov. Framework Flask však vymeníme za jeho nadstavbu s názvom Dash, čím kompletne zmeníme náš programátorský prístup k vývoju aplikácie.   Dash (https://dash.plotly.com) Open source framework Dash v mnohom využíva funkcionalitu viacerých významných knižníc Python, ako napr. Flask, Plotly (https://plotly.com/python) či Pandas, pričom webové komponenty renderuje pomocou knižnice JavaScript React.js (https://reactjs.org). Autorom frameworku Dash, ako aj knižníc plotly.py, Plotly R a plotly.js je spoločnosť Plotly. Ich spoločným menovateľom je podpora vývoja tzv. Machine Learning and Data Science aplikácií. Hlavná úloha Dashu je tvo ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať