CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Python – 24. časť Django V

0
V predošlej časti seriálu sme vám predstavili druhú verziu vzorovej aplikácie, v rámci ktorej sme začali využívať metódy tried Manager a QuerySet, a to bez toho, aby sme vysvetlili ich význam. Práve preto sa k nim teraz vrátime a predstavíme detaily ich funkcionality. Pripomeňme, že Manager je rozhranie, pomocou ktorého sú výstupy otázok smerujúcich na databázu (dB Queries) odovzdávané modelom. Výstupy manažéra sú súborom objektov triedy QuerySet. Objekty nachádzajúce sa v súbore QuerySet možno po ich vytvorení mnohými spôsobmi filtrovať, limitovať a agregovať, čím získavame požadované konkretizované výstupy. dB API Django pri vytváraní objektov typu Model automaticky vytvára abstraktné databázové API, resp. tzv. Object Relational Mapping vrstvu, pomocou ktorej možno vytvárať, získavať, aktualizovať a mazať databázové objekty. Objekt triedy Model je databázová tabuľka, pričom inštancia triedy reprezentuje jeden konkrétny záznam. Pomocou nasledujúcich metód možno potom vykonávať požad ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať