SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Python: PyOpenGL / 27. časť

0
V roku 2011, konkrétne v aprílovom vydaní magazínu Infoware, sme uverejnili tretiu časť seriálu Programujeme GPU, kde sme predstavili zdrojový kód aplikácie glsl v1.0. O tri roky neskôr, v januári 2014, sme publikovali prvú časť seriálu Programujeme pre Android, v rámci ktorej sme transformovali kód uvedenej aplikácie tak, aby bol spustiteľný na platforme Android. Po ôsmich rokoch sme sa rozhodli ten istý kód oprášiť a napísať ho v jazyku Python. Bez preháňania musíme konštatovať, že sme túto úlohu splnili bravúrne. V prvom rade k tomu prispela jednoduchosť, produktívnosť a efektivita jazyka Python, k čomu sa následne pridala nadčasovosť našich aplikácií. Tým chceme fakticky upozorniť na to, že v roku 2011 sme pripravili a prezentovali kód, ktorý je s minimálnymi úpravami použiteľný aj v roku 2022. Svojou štruktúrou a obsahom dodržuje štandardy, ktoré sú stále platné a ktoré sú základom pre ďalší vývoj v danej oblasti. Príprava prostredia Na to, aby sme mohli naprogramovať a spustiť ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať