CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Python: Webový prihlasovací formulár II./ 11. časť

0
V tomto článku dokončíme opis algoritmu webového prihlasovacieho formulára verzie 1.0. Zameriame sa pri tom na viaceré dôležité detaily algoritmu. V úvode uvedieme adresárovú štruktúru aplikácie s umiestnením jej jednotlivých súborov. Potom sa zameriame na význam a funkcionalitu jej konkrétnych modulov Python a súborov HTML. Adresárová štruktúra Umiestnenie jednotlivých súborov aplikácie cars_v1 dodržuje pravidlá stanovené frameworkom Flask. V koreňovej zložke sú umiestnené súbory = moduly obsahujúce kód Pythonu, pomocou ktorého je vytvorená aplikácia Flask a tzv. blueprinty. Zložku static sme použili z dôvodu ukladania obrázka – QR kódu, ktorý následne načítava príslušná stránka HTML. Kód HTML jednotlivých webových stránok je umiestnený v zložke templates: cars_v1     auth.py     cars.db     __init__.py     inner.py     outer.py     static         otp_email.png     templates         base.html         index.html         inside             index.html         login.html ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať