SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

R. Raši: V podpore malých a stredných podnikov budeme pokračovať

Tlačové správy
0

Bratislava, 16. júla 2019 - Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPVII) pre investície a informatizáciu už druhý rok podporuje slovenské malé a stredné podniky, aby sa presadili aj na globálnom trhu. Využíva na to model hybridného financovania, spájajúci verejné finančné zdroje so súkromnými. Šesť firiem, ktoré vďaka podpore ÚPVII nedávno absolvovalo jedinečný tréningový program Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive, už má prvé výsledky.

Po úspešnej spolupráci s Centrom pre inovačné technológie vo Virgínii, v rámci ktorej už absolvovali dve slovenské firmy obdobný intenzívny akceleračný program Smart City Works, sa úrad rozhodol v týchto aktivitách pokračovať. Začiatkom roka (24. januára) zverejnil tri výzvy v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológii. Uspelo v nich šesť firiem so svojimi projektami, ktoré vďaka podpore ÚPVII a hybridnému financovaniu rozvíjali svoje produkty v izraelskom akcelerátore.

„Izraelský akcelerátor SIT4F prostredníctvom špičkového tréningu pomohol našim firmám rýchlejšie preklenúť rané štádium podnikania, optimalizovať ich riešenia a technológie, ako aj zlepšiť podnikateľský plán, či pomôcť s marketingovou stratégiou,“ zdôraznil podpredseda vlády Richard Raši.

Akcelerátor v Tel Avive bol určený pre šesť slovenských firiem a ich inovatívne nápady. Zúčastnili sa na ňom tie podniky, ktoré uspeli vo výzvach ÚPVII zameraných na oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie.

O jednu z nich, spoločnosť SC Client, ktorá vo výzve uspela v oblasti kybernetickej bezpečnosti, už prejavilo záujem niekoľko investorov a podľa aktuálnych informácií rozbiehajú obchodné rokovania s izraelskými investormi.

„Naša spoločnosť vyvinula unikátne počítačové vybavenie, kde už nie je potrebné, aby mal každý používateľ samostatný počítač alebo notebook, ale postačuje iba malá zobrazovacia jednotka SC Client. Celý výpočtový výkon je dodávaný s unikátnou prenosovou rýchlosťou z dátového centra. Riešenie prináša až 70 % úsporu nákladov na IT a 90 % úsporu životného prostredia. Je určené najmä pre mnohopočetné organizácie ako sú školy, nemocnice, banky a pod.., zobrazovacia jednotka SC Client je unikátna, výnimočná aj v tom, že neobsahuje žiadne dáta alebo procesy, ktoré by mohli byť vystavené kybernetickým útokom, a je preto absolútne bezpečná“, upresnil konateľ spoločnosti Stanislav Chlepko.

Ďalšia slovenská firma BEBE Transport, s.r.o. priniesla riešenia v oblasti smart city, ktorý monitoruje kvalitu ovzdušia. „Naša spoločnosť vyvíja systém pre monitorovanie a informovanie v oblasti smart city, ktoré pomáhajú mestám lepšie komunikovať s obyvateľmi, a zároveň sa snažíme nahrádzať súčasné staré systémy, ktoré sú už nepraktické. Vďaka akceleračnému programu doplňujeme náš produkt o jedinečného online asistenta. Ide o systém, ktorý po načítaní QR kódu otvorí živý videohovor v smart zariadení, počas ktoré sa môže občan/používateľ dopytovať na rôzne otázky,“   dodal konateľ firmy Pavel Neština.

Podľa slov Richarda Rašiho sú úspechy slovenských firiem výsledkom dobre nastavenej verejno-súkromnej spolupráce. „Vďaka takto financovaným projektom znižujeme závislosť od dotácií zo štátneho rozpočtu a súčasne pomáhame slovenským firmám rozvíjať sa ďalej a presadiť sa so svojimi inovatívnymi riešeniami za hranicami Slovenska,“ uviedol Richard Raši.

Koncom júna zverejnil ÚPVII ďalšie dve dvojfázové výzvy na podporu inovačných zoskupení a ôsmich inovatívnych firiem v celkovej výške 830 000 eur. Tentoraz bude pomoc nasmerovaná nielen na startupy a mikrofirmy, ale aj na podporu inovatívnych zoskupení. Pod týmto výrazom sa skrýva pomoc slovenským inkubátorom a akcelerátorom. Viac informácií o výzvach sa nachádza na stránke ÚPVII na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/index.html.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII podnik podpora

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať