SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

R. Raši: Vďaka Technickej univerzite v Košiciach môžeme preniesť výskum a vývoj do praxe

Tlačové správy
0

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na Technickej univerzite v Košiciach slávnostne otvoril dve výskumné zariadenia, ktoré prinesú na trh kvalitnejšie materiály a prepojenie akademickej a vedeckej obce s podnikateľským sektorom.

Vicepremiér Richard Raši navštívil Technickú univerzitu v Košiciach a otvoril Prototypové a inovačné centrum na Strojníckej fakulte a Laboratórium excelentného výskumu na Stavebnej fakulte. Obe zariadenia majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi.

„Ide o prepojenie výskumu, vývoja a výroby. Mnohokrát sa podnikateľský sektor sťažoval, že sa toho u nás veľa vymyslí, mnohé nápady a inovácie, ale chýba ich prepojenie do praxe. Dnes sme videli, že sa na tunajšom výskume a vývoji podieľajú aj koneční prijímatelia a naše akademické inštitúcie dokážu vyrobiť to, čo potrebuje naša prax a čo je inovatívne a môže urobiť naše hospodárstvo excelentným,“ uviedol Richard Raši, podľa ktorého budú výsledkom výskumných zariadení aj kvalitnejšie,  ekologickejšie a bezpečnejšie materiály.

„Aby sme mohli čerpať prostriedky z EÚ na výskum a inovácie, museli sme mať schválenú stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá jasne hovorí, že prostriedky, ktoré vyčerpáme na výskum a vývoj, sa budú musieť prejaviť  aj v živote každého z nás,“ vysvetlil R. Raši, ktorý je predseda Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Centrá vznikli vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie, no čiastočne si ich Technická univerzita financovala sama. Prototypové a inovačné centrum na Strojníckej fakulte bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014-2016 s nákladom 1 623 000 eur a druhá zameraná už len na vybavenie Centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu vyše 90 000 eur v roku 2017. Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018, a to len z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách, okrem zdrojov z Európskej únie boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200 000 eur.

UPVII

Všetky autorove články
inovácia univerzita vyskum vývoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať