SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

RÚ začal výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

Telekomunikácie
0
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vyhlásil výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3 400 – 3 600 megahertzov (MHz). Ako informoval hovorca RÚ Roman Vavro, úrad zverejnil výzvu na predkladanie ponúk vo svojom vestníku a na webe. "Každý účastník sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov, ktoré sú štyri so šírkou 5 MHz TDD nepárové - bloky, ktoré boli v minulosti využívané ako ochranné kanály a jeden frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz FDD párový," vysvetlil Vavro. Vo výberovom konaní môže RÚ prideliť 30 MHz. Jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden frekvenčný blok 5 MHz hodnotu 45 tisíc eur a pre frekvenčný úsek 2x5 MHz hodnotu 112,5 tisíca eur. Ponuku musia záujemcovia doručiť na podateľňu osobne alebo poštou najneskôr do 31. mája. Súčasťou ponuky do výber ...

SITA

Všetky autorove články