SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Raši: Spúšťame ďalšie dopytové výzvy

Tlačové správy
0

Dopytovo orientované projekty majú pri informatizácii verejnej správy  obrovský zmysel, pretože prinesú menšie a rýchlejšie dostupné zlepšenia, hovorí vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši. Výzvy, ktoré jeho úrad dnes sprístupnil na pripomienkovanie, sa budú týkať zdieľania údajov medzi úradmi pre princíp „jedenkrát a dosť“, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu Pripomienkovanie potrvá do 16. mája.

„Poznáme súčasné slabé miesta a vieme, čo a ako treba zlepšiť. V prvom rade je to kvalita údajov a ich využívanie pre realizáciu princípu Jedenkrát a dosť. Úrady musia prestať žiadať od občanov údaje, ktoré už raz sú v spoločných registroch. Je pritom potrebné doladiť to nielen na centrálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých rezortov, úradov a ďalších organizácii, ktoré sú koncovými užívateľmi týchto registrov,“ povedal vicepremiér Richard Raši na margo projektu  Manažment údajov inštitúcií verejnej správy, ktorý má hodnotu 30 miliónov eur.

Druhým projekt nesie názov Malé zlepšenia eGov služieb (t.j. elektronických služieb verejnej a štátnej správy; 20 mil. eur) a bude sa týkať zlepšovania služieb pre občanov a podnikateľov, hlavne v oblastiach najčastejších životných situácii. Projekt Migrácia Informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby (10 mil. eur) uľahčí orgánom verejnej moci premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Potenciálnymi oprávnenými žiadateľmi sú rezorty a ich podriadené organizácie, obce či územné celky.

Hodnotiace kritériá spomínaných projektov schválil Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) dňa 4. mája 2018. Vicepremiér Raši uviedol, že podkladom pre ich tvorbu boli hodnotiace kritériá národných projektov, pribudli však nové bodovacie kritériá, prispôsobené pre špecifiká a potreby dopytových výziev. Po skončení pripomienkovania čaká tri projekty verejné prerokovanie (public hearing), ktoré sa bude konať  23. mája.

Materiály na pripomienkovanie sú zverejnené tu: vicepremier.gov.sk

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
projekt vyzva pripomienkovanie infrastuktura

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať