SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Reťazec iónov môže prekonať kvantový počítač založený na supravodičoch

1
Všetky súčasné komerčné kvantové počítače používajú supravodivé prstence ako kvantové bity (qubity). Tieto obvody môžu využívať všetky výhody nástrojov dostupných pre technológiu tlačených dosiek s plošnými spojmi. Riadiace obvody a čítanie z pamäte sú elektronické – odosielajú a prijímajú mikrovlnné signály cez linky na integrovanom obvode. Qubity sú navzájom prepojené linkami, ktoré ich párujú. Vo výskumných laboratóriách vo svete existujú aj malé kvantové počítače založené na reťazcoch iónov (ión je atóm s odstráneným elektrónom). Ióny sa vznášajú v takmer dokonalom vákuu uväznenom pomocou elektrických polí. Každý ión sa musí manipulovať dvoma laserovými lúčmi. Prepojenie medzi qubitmi sa realizuje prostredníctvom prirodzeného pohybu – všetky qubity spoločne vibrujú. Iónové qubity a ich logické operácie prevyšujú obrovským rozpätím svojich supravodivých bratov. No vytvoriť takýto počítač v komerčnej miere je veľká výzva. Nedávno zverejnený dokument opisuje použitie počítača IonQ ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
pocitac hardver veda vyskum stroj technika vykon Digital dáta

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať