SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Rezort financií vydal písomnú výzvu pre OPIS za 12 mil. eur

Informatizácia
0
Ministerstvo financií (MF) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo písomné vyzvanie na národný projekt s názvom "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov." Cieľom projektu je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou. Na jeho vyhotovenie ministerstvo vyčlenilo 12 mil. eur. Po ukončení projektu bude možné jednoduchšie získať údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov. Právne subjekty evidované v registri budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora právnickej osoby a podnikateľa (IPO), ktorého generovanie zostane zodpovednosťou Štatistického úradu SR.