CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Riadenie prístupov

0
Správa identít a prístupov (Identity and Access Management, IAM) je relatívne široká oblasť, zložená z množstva spolupracujúcich technológií. Jedna z nich však silne vystupuje do popredia: riadenie prístupov (Access Management, AM). Nie je to preto, že by bola dôležitejšia ako iné. Ale na rozdiel od ostatných IAM technológií, ktoré si pokojne žijú niekde v pozadí informačnej infraštruktúry technológie riadenia prístupu vstupujú používateľovi priamo do cesty. Do tejto skupiny patria najmä technológie jednotného prihlasovania (Single Sign-On, SSO) a čiastočne aj rôzne autentifikačné a autorizačné technológie. Preto ak sa nemôžete prihlásiť do informačného systému, za to zrejme môže nejaký z komponentov, o ktorých je tento článok. V tradičných aplikáciách autentifikáciu, autorizáciu a podobné bezpečnostné mechanizmy implementuje každá aplikácia osobitne. Tento prístup je zjavným plytvaním zdrojmi, keďže prevádzkovateľ musí platiť za tú istú funkcionalitu niekoľkokrát - a to nielen za jej ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať