CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Čo spôsobí zrušenie Safe Harbor?

0
Safe Harbor slúžil ako právny základ pri prenose osobných údajov fyzických osôb z členských štátov EÚ do USA. Na tento účel ho využívali firmy ako Facebook, Google alebo Apple, ale aj európske IT firmy pri prenose a ukladaní osobných údajov svojich európskych zákazníkov na serveroch umiestnených v USA. Svojim nedávnym rozhodnutím však Európsky súdny dvor (ESD) označil systém Safe Harbor za nezlučiteľný s európskymi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a Chartou základných práv EÚ. Toto rozhodnutie stavia IT firmy s obchodným modelom, ktorého súčasťou je prenos osobných údajov z EÚ do USA, pred veľké výzvy. Európske právne predpisy na poli ochrany osobných údajov vo všeobecnosti zakazujú transfer osobných údajov do nečlenských štátov EÚ, ktoré nedisponujú právnymi predpismi zaručujúcimi ochranu osobných údajov porovnateľnú so štandardom ochrany osobných údajov v EÚ. Medzi takéto štáty patria aj USA, ktorých právne predpisy poskytujú osobným údajom len veľmi slabú právnu ochran ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať