CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

IT ako strategický partner biznisu

0
Ak hovoríme o ideálnom vzťahu interného IT a biznisu, vždy zaznie tvrdenie, že IT by malo byť strategickým partnerom biznisu. Aj best practices ako ITIL definuje tento základný princíp a ponúka jednoduchý návod, ako na to. Začnite pochopením stratégie a cieľov podniku, odvoďte od toho vhodnú IT stratégiu, ciele, KPI a následne vybudujte na IT vhodné kompetencie, pomocou ktorých dosiahnete tieto ciele. V momente, keď sa táto IT stratégia začne plniť a podnik bude vďaka tomu úspešnejší, hodnota interného IT v očiach manažérov biznisu výrazne stúpne. Aj keď postup sa zdá veľmi jednoduchý, jeho realizácia je o to ťažšia a môže naraziť na výzvy, ktoré túto snahu môžu výrazne skomplikovať. V rámci mojich skúseností z rôznych podnikov skúsim zhrnúť niekoľko predpokladov, prečo sa útvarom IT často nedarí dosiahnuť tento cieľ. Prevádzkové problémy - ako môže byť IT, ktoré si nevie poradiť s IT prevádzkou, strategickým partnerom? Ak musí CIO denne riešiť prevádzkové problémy, na stratégiu jedn ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať