SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Riadiace jednotky PLC – realizácia základných logických funkcií

Mikrokontroléry
0
Po niekoľkých dieloch nášho seriálu venovanému programovaniu PLC, ktoré boli zamerané na realizáciu jednoduchých scenárov hlavne z oblasti domácej automatizácie sa budeme tejto problematike venovať systematicky. Začneme základnými logickými funkciami, čiže negáciou (NOT), logickým súčtom (OR), logickým súčinom (AND), či exkluzívnym logickým súčtom (OR). Logické funkcie budeme realizovať  pomocou diagramov funkčných blokov (FBD) aj pomocou priečkových diagramov (LD). Príklady realizácie logických funkcií sú vo videu  U logických funkcií je v jazyku funkčných blokov schéma prakticky rovnaká, ako keby ste kreslili schému s hradlami v integrovaných obvodoch. Hradlo je tu vnímané ako blok - čierna skrinka, ktorá zrealizuje príslušnú funkciu. Taktiež vstupy a výstup sú realizov ... Zobrazit Galériu