SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Robotické hračky na zábavu aj výučbu logického myslenia a programovania

0
» „Na hodine informatiky, matematiky, zemepisu... sme  používali roboty BeeBot, BlueBot, ProBot, mBot, Ozobot...“ počúvajú často rodičia od žiakov, ktorí sa radi pochvália, čo bolo v ten deň pri vyučovaní najzaujímavejšie. Článok nie je len o prehľade robotických hračiek, ktoré sa vy­užívajú pri výučbe, ale má byť aj motiváciou pre rodičov, akú hračku, lepšie povedané, aký nástroj na rozvíjanie kreativity, by mohli svojim deťom zaobstarať. Začneme robotickými hračkami pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Zatiaľ čo roboty a robotické hračky pre starších žiakov môžu mať technokratický dizajn, zameraný na pochopenie princípu fungovania, pri robotoch pre mladších žiakov by dizajnové riešenie malo byť zamerané na prívetivosť. To je dôvod, prečo robotické hračky pre túto vekovú kategóriu pripomínajú včielky, chrobáčiky či hračkárske autíčka. Z hľadiska fungovania sú riešené ako robotické podvozky a dvoma kolieskami, ktoré manévrujú tak, že kolieska sa otáčajú rôznou rýchlosťou ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
homeoffice