ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Robotický exoskelet umožní ochrnutým paraplegikom znovu ovládať svoje končatiny

0

V rámci nových testov dokázalo pomocou tabletom nabíjaného robotického exoskeletu ruky, ovládaného čiapkou s elektródmi, šesť paraplegikov samostatne jesť a piť. Účastníci štúdie, ktorí mali problémy vykonávať každodenné činnosti bez pomoci iných, ohodnotili nový systém ako spoľahlivý, praktický a pohodlný. Quadruplegia, strata pohybových schopností rúk a nôh postihuje po celom svete 1 z 10 000 ľudí. Niektorí z nich sa rozhodnú obnoviť časť zo svojich stratených schopností implantovaním rozhraní spájajúcich mozog s počítačom (Brain-Machine Interface – BMI), ktoré dekódovaním signálov mozgu ovládajú robotické zariadenia. Invazívne operatívne implantovanie BMI však predstavuje viacero možných zdravotných rizík.

V novej štúdii však použilo šesť paraplegikov alternatívne BMI, vyvinuté Surjom Soekadarom z Tübingenskej univerzitnej nemocnice a jeho tímom – batériami napájané BMI využívajúce gélové elektródy pripevnené na čiapku. Elektrická aktivita mozgu a pohyb očí, zaznamenávané čiapkou, sú transformované do formy pohybových signálov obyčajným tabletom, ovládajúcim robotický ručný exoskelet. Účastníci štúdie nemali pred výskumom s BMI žiadne skúsenosti. Za 8 až 10 minút sa naučili hybridný systém ovládať do takej miery, že dokázali jesť zemiakové lupienky, či sa podpísať. S použitím inovatívneho BMI boli účastníci štúdie neporovnateľne úspešnejší v nezávislom vykonávaní bežných denných činností než bez neho, čo jasne naznačuje, že systém sa dá zužitkovať aj v domácom prostredí, mimo nemocnice.

Zdroj: robotics.sciencemag.org

Ján Klučár

Všetky autorove články
roboticky exoskeleton

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať