SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Robotický pes Spot bude kontrolovať, či ľudia dodržiavajú sociálny odstup

0

Keďže mnoho krajín postupne uvoľňuje tvrdé opatrenia zavedené na zamedzenie šírenia koronavírusu, niektoré z nich sa snažia využívať pokrokové technológie na dodržiavanie istých pravidiel. Singapur napríklad požiadal spoločnosť Boston Dynamics, aby jej robot Spot pomohol pri presadzovaní opatrení zameraných na sociálny odstup v parkoch. Mestský štát nasadil Spota v centrálnom parku na dvojtýždňové skúšobné obdobie.

Ak robot zistí, že niektorí návštevníci parku nedodržiavajú pravidlá, ticho a zdvorilo ich ženským hlasom po anglicky osloví: „Udržiavajme Singapur zdravý. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a pre ľudí okolo vás zachovávajte najmenej jednometrový vzájomný odstup. Ďakujem.“ Diaľkovo ovládaný Spot by okrem toho mal byť schopný odhadnúť počet ľudí v parku, v ktorom hliadkuje.

Singapur stal sa jedným z najviac postihnutých regiónov v juhovýchodnej Ázii. Preto singapurská vláda požiadala obyvateľov, aby opúšťali svoje domovy iba v nevyhnutných prípadoch, napríklad na nákupy potravín, a aby na verejnosti vždy nosili rúško. Spot je už druhý singapurský robot, ktorý dohliada na sociálny odstup na verejných priestranstvách. Robot v tvare malého auta sa používa pri neďalekej vodnej nádrži na upozorňovanie návštevníkov, aby tam „nepostávali“, pretože „zhromaždenia nie sú povolené“.

Zdroj: hypebeast.com.

Redakcia

Všetky autorove články
stroj bezpečnosť ochrana veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať