SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Rozhovor Ing. Peter Dostál, CEO Aliter Technologies, a.s.: Aliter Technologies vyhral megatender pre NATO

0
IT spoločnosť Aliter Technologies, ktorá sa venuje oblasti bez­peč­nostných, informačných a komunikačných technológií (IKT), uzavrela kontrakt na dodávku systémov na podporu a prevádzku infraštruktúry NATO Communications and Information Agency (NCIA). Súčasťou zákazky sú aj služby súvisiace s uvedením týchto technológií do prevádzky. Podpis kontraktu je ďalší úspešný krok slovensko-kanadskej IT spoločnosti, ktorá už v minulosti dodala desiatky projektov pre NATO. Hodnota kontraktu je na úrovni 30 miliónov eur s opciou ďalšieho rozšírenia. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} NXT: V prvom rade gratulujeme. Pre NATO ste už dodávali svoje riešenia. Aká bola ich úloha? Peter Dostál: Ďakujeme. Áno, tomuto zákazníkovi sme dodali už desiatky zákaziek priamo a ďalšie prostredníctvom subdodávok. Mnohé zákazky sú klasifikované alebo podliehajú mlčanlivosti a nemôžem o nich hovoriť podrobne alebo vôbec, ale spravidla ide o  IKT systémy alebo špeciálne systémy. Príkladom IKT systémov je štandard ...