SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Dištančné vzdelávanie ponúka študentom väčšie možnosti na podvádzanie

1
Prechod na dištančné vzdelávanie z pohodlia domova viedol vo svete k nárastu podvádzania, čo núti vysoké školy a univerzity prispôsobiť sa. Nedávna štúdia Imperial College v Londýne zistila, že počet otázok a odpovedí zverejnených v sekcii pomoci s domácimi úlohami na stránke Chegg od apríla do augusta 2020 vzrástol oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 o viac ako 196 %. Nárast koreluje s prechodom na online vyučovanie a naznačuje, že študenti tento nástroj využívajú spôsobom, „ktorý nepovažujú univerzity za prípustný“. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Aj keď webové stránky ako Chegg a Course Hero nie sú určené na podvádzanie, ale je to miesto, kde môžu študenti získať pomoc, podľa odborníkov ponúkajú aj takúto možnosť. Univerzita Texas A&M zistila viac ako 800 prípadov podvodov po tom, čo si člen fakulty všimol, že študenti dokončujú zložité úlohy za menej ako minútu. Aj Bostonská univerzita vyšetrovala študentov, ktorí nevhodne používali okrem iných zdrojov aj web Chegg na p ...