SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Rýchly dvojpásmový router za rozumnú cenu

Archív NXT
0

Aj keď doposiaľ oficiálne neschválený štandard Wi-Fi 802.11ac ponúka oproti 802.11n väčšiu rýchlosť, jeho rozšírenie v bežných zariadeniach bude ešte nejaký čas trvať. Drvivá väčšina súčasných bezdrôtových zariadení podporuje len 802.11n. V teste sme preverili rýchly a cenovo dostupný router, ktorý umožňuje súčasnú komunikáciu v pásme 2,4 aj 5 GHz.

Zatiaľ čo predchádzajúce štandardy Wi-Fi 802.11a/b/g umožňovali komunikáciu len v špecifikovanom frekvenčnom pásme, pre Wi-Fi 802.11n to neplatí a zariadenia môžu súčasne komunikovať v obidvoch dostupných frekvenčných pásmach. Dvojpásmový router Wi-Fi 802.11n je vhodný do husto osídlených oblastí, kde je pásmo 2,4 GHz preplnené a dochádza k vzájomnému rušeniu zariadení. Výhodou pásma 5 GHz je jeho menšia obsadenosť a aj menšie rušenie, ktoré vyplýva z prirodzene kratšieho dosahu takéhoto signálu. V domácnostiach tak môžete pomocou 5 GHz pásma získať paradoxne vyššiu kvalitu spojenia, ale len pre zariadenia schopné komunikovať na tejto frekvencii. Zvyšné nekompatibilné zariadenia môžu naďalej komunikovať v pásme 2,4 GHz.

Edimax BR-6675nD umožňuje rýchlu bezdrôtovú komunikáciu v oboch frekvenčných pásmach

Štandardy Wi-Fi 802.11n/ac umožňujú zrýchlenie komunikácie použitím technológie MIMO, ktorá rozdeľuje komunikáciu medzi viacero antén. Pomocou tejto technológie možno nielen zvýšiť prenosovú rýchlosť, ale aj mierne zväčšiť dosah siete. Testovaný model Edimax BR-6675nD disponuje trojicou antén, ale v pásme 2,4 GHz je s konfiguráciou 2 × 2 MIMO schopný dosiahnuť maximálnu teoretickú rýchlosť 300 Mbit/s. V pásme 5 GHz využíva všetky dostupné antény v konfigurácii 3 × 3 MIMO s teoretickým limitom na úrovni 450 Mbit/s, no pripojené zariadenia s jedinou anténou budú, samozrejme, dosahovať nižšie rýchlosti. Router podporuje všetky súčasné spôsoby zabezpečenia bezdrôtových sietí, kde nechýba WPA2 ani WPS. Na zadnej strane sa vedľa tlačidla WPS nachádza aj prepínač na jednoduchú a rýchlu deaktiváciu bezdrôtovej komunikácie.

Vysoké rýchlosti Wi-Fi by boli v prípade použitia bežnej 100 Mbit/s eternetovej siete zbytočne obmedzované, a preto router obsahuje štvoricu 1 Gbit/s sieťových portov. Na pripojenie k internetu je vyhradený samostatný 1 Gbit/s port WAN, s ktorým nebudete rýchlostne limitovaní ani v prípade rýchlejšieho optického pripojenia. Nižšia cena testovaného routera sa prejavila na absencii multimediálnych funkcií a chudobnejšom konfiguračnom rozhraní, ktoré je lokalizované aj do slovenčiny. Router nedisponuje portom USB, z ktorého by ste si mohli vytvoriť DLNA alebo FTP server. Konfiguračné rozhranie je síce prehľadné a poskytuje všetky základné funkcie, avšak možnosti konfigurácie môžu byť pre pokročilého používateľa limitujúce. Medzi základnými funkciami nechýba DHCP, DDNS a ani UPnP. Zabezpečenie komunikácie sa realizuje pomocou filtrácie IP/MAC, firewallu, NAT, presmerovania portov, demilitarizovanej zóny, ale aj rodičovskej kontroly. Z pokročilých funkcií chválime prítomnosť WMM a QoS, ktoré umožňujú jednoduchý manažment dátových tokov na optimalizáciu multimediálnych a iných kritických dátových prenosov.

Testujeme

Testy sme realizovali s kartou Intel Wi-Fi Centrino 6205, ktorá má s konfiguráciou 2 × 2 MIMO maximálnu teoretickú priepustnosť na úrovni 300 Mbit/s. Z tohto dôvodu môžu byť rýchlosti v pásme 5 GHz čiastočne obmedzované použitou sieťovou kartou, a nie routerom. Obe frekvenčné pásma sme testovali pri rovnakých podmienkach: v železobetónovom paneláku v husto osídlenej oblasti. V testoch sme hodnotili stabilitu a rýchlosť komunikácie, ktorá prebiehala v jednom alebo viacerých tokoch TCP. Na krátkej vzdialenosti s menším počtom prekážok dosahovalo 5 GHz pásmo jednoznačne vyššiu kvalitu spojenia. Vo väčšej vzdialenosti s viacerými stenami už preukázal väčší útlm vysokofrekvenčného signálu a spojenie začalo zlyhávať aj na miestach, kde pásmo 2,4 GHz ešte stále komunikovalo s dostatočnou priepustnosťou.

Router Edimax - nahlad 01.jpg

Namerané rýchlosti a stabilita spojenia v oboch komunikačných pásmach

Edimax BR-6675nD predstavuje skvelú voľbu pre cenovo citlivých používateľov, ktorí vyžadujú rýchlu sieť a nepotrebujú multimediálne funkcie; tie dokáže nahradiť každý lepší server NAS.

Cena: 87,58 EUR
Zapožičal: AGEM Computers

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať