SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

SAP oznámil svoje hospodárske výsledky

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2019.

⦁ nové objednávky cloudu vo fiškálnom roku 2019 narástli o 25 % alebo o 31 %, ak nie je zarátaná infraštruktúra ako služba
⦁ príjmy z cloudu (IFRS) stúpli vo fiškálnom roku 2019 o 39 %, non-IFRS o 40 %
⦁ cloud a softvér ako aj celkové príjmy stúpli vo fiškálnom roku 2019 o 12 %
⦁ hrubá marža cloudu narástla vo fiškálnom roku 2019 o 5 percentuálnych bodov
⦁ prevádzkový zisk (IFRS) klesol vo fiškálnom roku 2019 o 21 %, non-IFRS stúpol o 15 %
⦁ prevádzková marža (IFRS) vo fiškálnom roku 2019 klesla o 6,8 percentuálneho bodu, non-IFRS stúpla o 0,8 percentuálneho bodu
⦁ zisk na akciu (IFRS) vo fiškálnom roku 2019 klesol o 18 %, non-IFRS stúpol o 18 %
⦁ výhľad celkového príjmu a prevádzkového zisku na rok 2020 v porovnaní s predchádzajúcou predikciou 2020 narástol
⦁ emisie skleníkových plynov klesli piaty rok za sebou, spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025
⦁ podiel žien medzi zamestnancami je 34 %, v manažmente 26 %; cieľom stále zostáva 30 % do roku 2022

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele
Celý rok 2019

SAP splnil všetky svoje ciele týkajúce sa príjmov a zisku pre rok 2019. Za celý rok dosiahli nové objednávky cloudu 2,27 miliardy eur, čo je nárast o 25 % (21 % pri fixnom menovom kurze) a 31 % nárast, ak sa nezapočítava infraštruktúra ako služba. Objednávky cloudu a podpory stúpli o 23 % a na konci roka prekročili 12 miliárd eur. Príjmy z cloudu dosiahli 6,93 miliardy eur (IFRS) alebo 6,77 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím sa podarilo naplniť výhľad na celý rok (6,70 – 7,00 miliardy eur, non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 2 % (o 5 % pri fixnom menovom kurze) na 4,53 miliardy eur. Nové objednávky cloudu a softvérových licencií prekonali 11,50 miliardy eur a medziročne narástli o 10 % (o 7 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru dosiahli 23,01 miliardy eur (IFRS) alebo 22,49 miliardy (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím sa podarilo naplniť výhľad na celý rok (22,40 - 22,70 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy medziročne narástli o 12 % na 27,55 miliardy eur (IFRS), čo je nárast o 12 % (non-IFRS) a o 9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Podiel predvídateľnejších príjmov narástol v celom roku 2019 medziročne o 2 percentuálne body na 67 %.

Hrubá marža z cloudu narástla medziročne o 4,9 percentuálneho bodu na 63,5 % (IFRS) a stúpla medziročne o 5,2 percentuálneho bodu na 68,2 % (non-IFRS).

IFRS prevádzkový zisk, prevádzková marža a zisk na akciu boli podľa očakávania ovplyvnené vysokými výdavkami, súvisiacimi s akvizíciou spoločnosti Qualtrics a s globálnym reštrukturalizačným programom, ktorý spoločnosť SAP oznámila začiatkom roku 2019. Okrem toho boli IFRS prevádzkový zisk, prevádzková marža a zisk na akciu ovplyvnené vyššími kompenzáciami, závislými od ceny akcií (pre akvizíciu Qualtrics a silný nárast cien akcií SAP počas roka). Za celý rok klesol IFRS prevádzkový zisk o 21 % na 4,50 miliardy eur a prevádzková marža medziročne klesla o 6,8 percentuálneho bodu na 16,3 % (IFRS). Non-IFRS prevádzkový zisk pri fixnom menovom kurze bol 7,96 miliardy eur, čím naplnil celoročný výhľad (7,85 - 8,05 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Non-IFRS prevádzková marža stúpla medziročne o 0,8 percentuálneho bodu (non-IFRS) a o 0,6 percentuálneho bodu (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu klesol o 18 % na 2,80 eura (IFRS) a stúpol o 18 % na 5,11 eura (non-IFRS).

Prevádzkový cash-flow za celý rok dosiahol 3,50 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 19 %. Pokles prevádzkového cash-flow bol zapríčinený najmä vyššími výplatami, závislými od ceny akcií (286 miliónov eur), výplatami z dôvodu reštrukturalizácie (784 miliónov eur) a vyššími hotovostnými platbami daní (651 miliónov eur) v porovnaní s celým rokom 2018. Okrem toho prevádzkový zisk zaznamenal medziročný benefit približne 404 miliónov eur z uplatnenia IFRS 16. Voľný cash-flow klesol medziročne o 20 % na 2,28 miliardy eur. Na konci roka dlh dosiahol -8,29 miliardy eur.

Štvrtý štvrťrok 2019
Vo štvrtom štvrťroku stúpli nové objednávky cloudu na 878 miliónov eur, čo je 19 % nárast (17 % pri fixnom menovom kurze) a 20 %, ak sa nezapočítava infraštruktúra ako služba (IaaS). Jeden z najväčších on-premise zákazníkov sa rozhodol presunúť väčšinu svojich on-premise riešení SAP do cloudu a posilnil využitie SaaS riešení SAP, čím potvrdil správnosť stratégie SAP hybridného cloudu. Tento kontrakt sa podieľal na celkovom 19 % náraste nových objednávok cloudu 10 percentuálnymi bodmi. SAP očakáva, že sa väčšina jeho veľkých zákazníkov vydá touto cestou. Príjmy z cloudu narástli medziročne o 35 % na 1,90 miliardy eur (IFRS), o 35 % (non-IFRS) a o 32 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 4 % na 2,00 miliardy eur (IFRS), o 4 % (non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu a softvéru prekonali 5 miliárd eur a narástli tak medziročne v štvrtom štvrťroku o 6 % (5 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru narástli medziročne o 8 % na 6,85 miliardy (IFRS) o 8 % (non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy narástli medziročne o 8 % na 8,04 miliardy (IFRS), o 8 % (non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Hrubá marža z cloudu stúpla medziročne o 6,9 percentuálneho bodu na 65,2 % (IFRS) a o 7,4 percentuálneho bodu na 69,5 % (non-IFRS). Prevádzkový zisk klesol medziročne o 11 % na 2,12 miliardy eur (IFRS), stúpol o 12 % (non-IFRS) a o 9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Prevádzková marža klesla medziročne o 5,9 percentuálneho bodu na 26,4 % (IFRS) a narástla o 1,1 percentuálneho bodu (non-IFRS) a o 1 percentuálny bod (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu klesol o 3 % na 1,37 eura (IFRS) a stúpol o 21 % na 1,82 eura (non-IFRS).

Regionálne výsledky za celý rok 2019
SAP zaznamenal v regióne EMEA solídny výkon, s nárastom príjmov z cloudu a softvéru o 9  %. Príjmy z cloudu stúpli o 47 %, pričom najviac sa darilo v Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Silný rok z hľadiska príjmov zo softvérových licencií zaznamenali aj Španielsko a Švajčiarsko.

Výhľad na rok 2020
Vzhľadom na silné tempo rastu spoločnosť nahrádza pôvodnú ambíciu 2020 nasledujúcim výhľadom na rok 2020.

⦁ Očakáva non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 8,70 – 9,00 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 7,01 miliardy eur), čo je 24 - 28 % nárast pri fixnom menovom kurze.
⦁ Očakáva non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 24,70 - 25,10 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 23,09 miliardy eur), čo je 7 - 9 % nárast pri fixnom menovom kurze.
⦁ Očakáva non-IFRS celkové príjmy v rozmedzí 29,20 - 29,70 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 27,63 miliardy eur), čo je 6-8 % nárast.
⦁ Očakáva non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 8,90 - 9,30 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 8,21 miliardy eur), čo je 8 až 13 % nárast pri fixnom menovom kurze.
⦁ Očakáva, že podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 70 %.
⦁ Hoci výhľad na celý rok 2020 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Ambícia 2023
V období od roku 2018 do roku 2023 SAP naďalej očakáva:

⦁ viac ako trojnásobné non-IFRS príjmy z cloudu (2018: 5,03 miliardy eur)
⦁ nárast non-IFRS celkových príjmov na viac ako 35 miliárd eur (2018: 24,74 miliardy eur)
⦁ priblíženie sa k podielu predvídateľnejších príjmov 80 %
⦁ dosiahnutie non-IFRS hrubej marže z cloudu 75 %
⦁ nárast non-IFRS prevádzkovej marže v priemere o 1 percentuálny bod ročne, čo zodpovedá celkovému nárastu o 500 bázických bodov.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews.

mediamedia, s.r.o.

Všetky autorove články
biznis Digital dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať