ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

SOFTEC ako prvý ponúka kvalifikovaný podpis rýchlo a lacno na diaľku, na pobočke, kdekoľvek

Tlačové správy
0

SOFTEC ako prvý ponúka kvalifikovaný podpis rýchlo a lacno na diaľku, na pobočke, kdekoľvek bez podmienok, predchádzajúcej prípravy, nutnosti návštev, špeciálneho hardware či ďalších komplikácií.

Konzultačno-technologická spoločnosť SOFTEC dnes oznámila, že vytvorila unikátne riešenie, vďaka ktorému dokážu firmy a ich klienti veľmi jednoducho a pri nízkych nákladoch podpísať zmluvy s najvyššou možnou právnou akceptáciou, prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Toto riešenie zodpovedá najnovšej platnej legislatíve EÚ (eIDAS), a naviac je užívateľsky prívetivé. Unikátnosť spočíva v tom, že kvalifikovaný podpis je možné vykonať bez predchádzajúcej prípravy, bez nutnosti návštevy klientov na pobočke a bez ďalších obmedzujúcich či procesne náročných podmienok, aké zvykli byť pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu bežné. Nie je k nemu potrebný žiaden špeciálny hardware, žiadne dodatočné heslá ani úkony. Stačí využiť súčasné možnosti, ktoré ponúka napríklad biometria tváre za použitia dokladu totožnosti, prípadne rôzne smart kľúče. Riešenie umožňuje dodržanie písomnej formy uzatváranej dohody so zabezpečením identifikácie podpisujúceho klienta, napríklad spotrebiteľa. Podľa dostupných informácií je SOFTEC prvou firmou v stredoeurópskom regióne, ktorá prichádza s týmto riešením. 

SAMSUNG_07M Advertisement  

Zmienené riešenie vychádza z osvedčenej kontraktačnej platformy NFINITY, služby SaaS pre overovanie totožnosti a podpisovanie zmlúv online, ktorá je určená bankám, mobilným operátorom, poisťovniam, ale aj realitným spoločnostiam, maklérom či poskytovateľom sieťových služieb.  

  Libor David, Digital Architect spoločnosti SOFTEC, k tomu dodáva: „Vďaka tomuto univerzálnemu riešeniu, ktoré je akceptované naprieč EÚ a ktoré využíva lokálne možnosti, dokážeme preklopiť akýkoľvek obchodný rozhovor našich zákazníkov s ich klientmi do právne záväznej písomnej dohody a to bez ohľadu na to, či rozhovor prebieha osobne alebo na diaľku. Naše riešenie je ekonomicky atraktívne a naviac jeho samotná implementácia trvá maximálne niekoľko týždňov.“  


Libor David, Digital Architect, SOFTEC 

  Po vydaní jednorazového kvalifikovaného certifikátu pre klienta je možné riešenie využiť všade tam, kde sa uplatňuje nariadenie EÚ eIDAS, ktoré sa týka bezpečnej elektronickej komunikácie medzi firmami, občanmi a orgánmi verejnej správy v celej Európskej únii. Funguje ako tzv. digitálny notár, čiže zaznamenáva celý predajný proces.  


Úrovne elektronického podpisu 

  Kvalifikovaný elektronický podpis klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou predstavuje najvyšší stupeň elektronického podpisu a digitálneho overovania identity a zatiaľ sa medzi verejnosťou využíva len minimálne (podnikatelia ho používajú napríklad pri podávaní daňových priznaní). Riešenie SOFTEC môže tento trend zvrátiť. O niečo nižšiu úroveň má tzv. zaručený (zdokonalený) elektronický podpis, ktorý využíva zhruba tretina používateľov a ktorý taktiež zabezpečuje písomnú formu podpísanej dohody s klientom. V rámci riešení SOFTECU je možné zaručený (zdokonalený) elektronický podpis využiť vo všetkých prípadoch, kedy stačí o niečo nižšia úroveň overenia a firmy majú záujem mať čo najnižšie náklady. Základnú úroveň podpisu v digitálnom priestore potom predstavuje tzv. jednoduchý podpis, alebo iba „elektronický podpis“.

Úvodný obr popis: Podpísanie zmluvy kvalifikovaným podpisom tvárovou biometriou

 

 

Zobrazit Galériu

SOFTEC

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať